ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันอาสาฬหบูชา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันอาสาฬหบูชา ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

วันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้จัดให้มีการสนทนาธรรมเช่นทุกๆ ปี ในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ข้าพเจ้าและครอบครัว พยายามที่จะไปให้เช้ากว่าปรกติ เนื่องจากในวันสำคัญๆ นี้ นอกจากทางมูลนิธิฯ จะปิดลานจอดรถเพื่อกางเต้นท์สำหรับซุ้มอาหารนานาชนิดที่มีเจ้าภาพหลายท่านจัดมาเพื่อบริการแก่ผู้เข้าฟังการสนทนาธรรมแล้ว ลานจอดรถด้านนอก ก็อาจหาที่จอดได้ยาก เนื่องจากมีผู้มามูลนิธิฯ มากกว่าปรกติ อาหารที่เตรียมไว้ก็มากมาย และเป็นเจ้าอร่อยที่หลายคนชื่นชอบทั้งนั้นครับหมายเลข  487
เปิด  690
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ