ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท ในอุปการะของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยท่านประธานชมรม พลตรี นายแพทย์กฤษฎา ดวงอุไร รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ให้ไปร่วมสนทนาธรรม ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น ถึง ๑๔.๓๐ น.หมายเลข  496
เปิด  741
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ