ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ตอนที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

ในวาระที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ มีกำหนดเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในตอนแรกของกระทู้นี้ ใคร่ขอเล่าเรื่องส่วนตัวสักเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากการเดินทางไปอินเดียต้องใช้เวลาหลายวัน และด้วยภารกิจทางครอบครัวจึงตัดสินใจไม่ไป แต่ในใจก็คิดอยู่เสมอว่า ถ้าจะได้ไปจริงๆ ก็จะรู้เองเมื่อเวลานั้นมาถึงหมายเลข  504
เปิด  580
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ