ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ท่านพฤษภา พนมยันตร์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากร ของมูลนิธิฯ ไปสนทนาธรรมกับคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาล ณ ห้องประชุม ๗๒ พรรษา มหาราชินี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนราชินี ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.หมายเลข  497
เปิด  749
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ