ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สำนักวิปัสสนาสอนทวี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สำนักวิปัสสนาสอนทวี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ได้รับเชิญจากอาจารย์ดวงรัตน์ ชิตเจริญ อาจารย์วิทยากรผู้ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อไปสนทนาให้ความรู้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนของอำเภอบางคล้า จำนวน ๑๑๑ คน ที่สำนักวิปัสสนาสอนทวี อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการฝึกอบรมที่มีชื่อว่า “โครงการเสริมสร้างทักษะการคิดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”หมายเลข  484
เปิด  722
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ