ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ ตอนที่ ๒ ๑๑-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ ตอนที่ ๒ ๑๑-๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.55 MB

วันที่ ๒ ของการเดินทางมาสนทนาธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่โครงการหลวงอินท- นนท์ ข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าและพบกับอากาศหนาวเย็นสดชื่นกำลังดีราว ๑๕ องศาเซลเซียส และเมื่อมาถึงที่รับประทานอาหาร ก็พบว่าท่านอาจารย์ท่านมานั่งรับประทานอยู่ก่อนแล้ว ท่านดูร่าเริง สดชื่นมาก ยิ่งทำให้เช้านี้ของทุกๆ คน เป็นเช้าที่สดชื่น มีความสุขล้นในใจ ท่ามกลางบรรยากาศบนดอยสูง ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา น้ำตก และ ดอกไม้นานาพันธุ์


หมายเลข  520
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  3.55 MB


หนังสือแนะนำ