ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณวิภาดา กัลยาณมิตร ตอนจบ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๒๕๕๕
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณวิภาดา กัลยาณมิตร ตอนจบ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๒๕๕๕

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.81 MB

     ตอนสุดท้ายที่จะนำเสนอความการสนทนาธรรม ที่ บ้านคุณวิภาดา กัลยาณมิตรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการสนทนาธรรมที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นแบบสบายๆ นั้น มีเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นไปในบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีคนจำนวนน้อยทำให้ผู้ร่วมสนทนากล้าที่จะถามคำถามที่ตนเองสงสัย และกล้าที่จะสนทนา ซึ่งความการสนทนาเป็นไปด้วยเรื่องความเข้าใจ ความเป็นไปของการประพฤติ ปฏิบัติของตนเองที่เคยมี กำลังมีอยู่ และของกระแสสังคมชาวพุทธโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ในความห่างไกลจากความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแท้จริง จากพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มาจากการตรัสรู้ความจริงของพระองค์


หมายเลข  529
ปรับปรุง  16 ก.ค. 2562


หนังสือแนะนำ