ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๔]

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๔]
โดย วันชัย ภู่งาม

     ตอนที่ ๔ นี้ เป็นการเสนอกิจกรรมของคณะท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ สารนาถ พาราณสี ด้วยว่าไม่ว่าท่านอาจารย์จะเดินทางไปที่ไหนๆ ก็ตาม การไปของท่าน ไม่เคยปราศจากการเกื้อกูลบุคคล ให้ได้มีความเข้าใจในธรรมะที่ถูกต้องที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มีพระมหากรุณาแสดงไว้เลย ทุกเวลาของท่านอาจารย์ เป็นเวลาที่มีค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้ที่ได้พบท่าน และเป็นโอกาส เป็นวาระที่แสนวิเศษ ที่ท่านมอบให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ด้วยเมตตา และคำว่า การฟังธรรม การสนทนาธรรม เป็นมงคลอันอุดม ที่ได้ทรงตรัสไว้ในมงคล ๓๘ ก็อยู่ต่อหน้าทุกๆ ท่าน ในทุกๆ ขณะนี้เองหมายเลข  579
เปิด  674
ปรับปรุง  28 พ.ย. 2562

หนังสือแนะนำ