ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บันยัน รีสอร์ท หัวหิน ๕ -๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บันยัน รีสอร์ท หัวหิน ๕ -๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  2.36 MB

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญให้ไปสนทนาธรรมที่บันยัน รีสอร์ท หัวหิน กับกลุ่มผู้ศึกษาพระธรรมชาวต่างชาติ Dhamma Study Group ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖


หมายเลข  584
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ