ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๕]
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๕]

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  7.40 MB

ตอนที่ ๕ นี้ ขอนำเสนอวันที่พิเศษยิ่งอีกวันหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในหทัย เนื่องจากเป็นวันที่ทางสมาคมมหาโพธิ์ แห่งสารนาถ ประเทศอินเดีย ได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประทับบนหลังช้าง มีวงดุริยางค์บรรเลงนำ อย่างครึกครื้น มีสามเณรน้อยจากธิเบต ถือแตรธิเบตยาวน่าชม เป่าเสียงดังสนั่นไปตามถนน วนรอบเมืองสารนาถ เป็นภาพที่งดงาม น่าประทับใจยิ่ง


หมายเลข  581
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ