ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๖] จบ
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ประเทศอินเดีย ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ตอนที่ ๖] จบ

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  4.09 MB

กิจกรรมต่างๆ ในการเดินทางของคณะของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในโอกาสนำพระรัตนบุษยภาชน์ฯ ไปถวาย ณ พระมูลคันธกุฎีวิหาร สารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียครั้งนี้ สิ้นสุดลงที่พาราณสี จากนั้นคณะของข้าพเจ้าที่บินมาโดยเครื่องบินแอร์อินเดีย ได้แยกไปขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับกรุงเทพฯ ที่นิวเดลี แต่คณะของท่านอาจารย์บินตรงจากพาราณสีกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบินของการบินไทย


หมายเลข  583
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563


หนังสือแนะนำ