เดอะ วินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา - วันที่ 8 ม.ค. 2562