จงมีตนเป็นที่พึ่ง
 
แหม่มค่ะ
วันที่  10 เม.ย. 2550
หมายเลข  3391
อ่าน  1,401

ตามที่เข้าใจ  ธรรมทั้งหลายไม่ใช่  สัตว์  บุคคล  ตัวตน  ทำให้สงสัยว่า  มีตนเป็นที่พึ่ง  หมายความว่าอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 10 เม.ย. 2550

คำว่า มีตนเป็นที่พึ่ง  ตน ในที่นี้หมายถึงธรรมที่เป็นกุศล โดยเฉพาะกุศลขั้นสติปัฏฐาน เพราะสติปัฏฐานย่อมทำให้ผู้เจริญพ้นจากวัฏฏทุกข์ สมดังพระบาลีในมหาปรินิพพานสูตรว่า

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 275

จงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นสรณะ.....มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 10 เม.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 เม.ย. 2550

จงมีตนเป็นที่พึ่ง หมายถึง การอบรมปัญญา คนอื่นจะทำแทนไม่ได้  เราเองจะต้องเป็นผู้อบรมปัญญาเอง เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มีกุศลเป็นทีพึ่ง เพราะคนอื่นเป็นที่พึ่งชั่วคราว แต่กุศลและปัญญาเป็นที่พึ่งติดตามไปถึงภพหน้าค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แหม่มค่ะ
วันที่ 11 เม.ย. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 11 เม.ย. 2550

ตน ในที่นี้หมายถึงจิต เจตสิก รูป หรือขันธ์ ๕ ที่ประชุมรวมกันตามโวหารของชาวโลก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ