เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด
 
Bom
วันที่  11 เม.ย. 2550
หมายเลข  3398
อ่าน  734
จะระวังอย่างไรคับ  เพราะเกิดง่ายมากและบ่อยๆ เป็นประจำเลยคับ

  ความคิดเห็น 1  
 
panee.r
วันที่ 11 เม.ย. 2550


  ต้องเข้าใจก่อนว่า ความเพียรเป็นวิริยะเจตสิก ทำหน้าที่เพียร ไม่ใช่
เป็นเราที่จะเพียร

และการที่วิริยะจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุและปัจจัย ไม่ใช่แค่ความอยากที่จะเพียร การศึกษา

พระธรรมให้เข้าใจขึ้น  วิริยะจะเกิดขึ้นพร้อมปัญญาที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเอง   "ตัวตน

ทำอะไรไม่ได้"

 
  ความคิดเห็น 2  
 
narong.p
narong.p
วันที่ 11 เม.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 เม.ย. 2550

  สติเป็นเครื่องกั้นอกุศลทั้งหลาย  ขณะที่สติเกิดระลึกเป็นไปในทาน ศีล  ภาวนา

ขณะนั้นอกุศลไม่เกิด การมีสติสำรวมอินทรีย์  ตา หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ การฟังธรรม

การอ่านธรรมะ  การเจริญกุศลทุกประการ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แวะเข้ามา
วันที่ 11 เม.ย. 2550

   เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด  ขณะที่กำลังเพียรอยู่นั้น  ขณะนั้นรู้ความจริงอะไรบ้าง

ถ้าสติไม่เกิด  อกุศลก็เกิดเป็นธรรมดา  จะระวังอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้น  นี่คือความเป็น

อนัตตาของสภาพธรรม  จึงควรอบรมสั่งสมธรรมฝ่ายดีให้มากๆ  สติจึงจะมีกำลัง  เป็น

สติพละ  อย่าคิดว่ามีเราที่จะทำอะไรได้นะคะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 11 เม.ย. 2550


เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด

จะระวังอย่างไรคับ  เพราะเกิดง่ายมากและบ่อยๆ เป็นประจำเลยคับ ?


  ตราบใดที่ยังมีรากของกิเลส หรือ อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิต ก็ย่อมเกิดกิเลส

เป็นธรรมดา   แต่เราลืมว่าทุกอย่างเป็นธัมมะ   เป็นธรรมดาที่เราย่อมเดือดร้อนกับกิเลส

ที่เกิดขึ้น  เพราะยังไม่มั่นคงว่าเป็นธัมมะ  การอบรมปัญญาก็คือการที่มีสติระลึกสภาพ

ธัมมะที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีว่าเป็นธัมมะ จึงเป็นหนทางเดียวที่จะดับ

กิเลสได้ครับ  ดังนั้น การเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดก็คือ ขณะที่สติระลึกสภาพธัมมะว่า

ไม่ใช่เรา  เป็นธัมมะอย่างหนึ่ง  ขณะนั้นก็มีความเพียรเกิดร่วมด้วย  โดยไม่มีตัวตนไป

เพียรเพื่อจะละกิเลส  แต่ก็ต้องมั่นคงว่า  สติเป็นอนัตตา  บังคับให้เกิดไม่ได้  รวมทั้ง

กิเลสก็เป็นอนัตตาครับ ฟังจนเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธัมมะ  จนเป็นปัจจัยให้สติระลึก

ว่าแม้กิเลสก็เป็นธัมมะครับ   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ