จิตวิจิตรในการรักษาวิบาก
 
แหม่มค่ะ
วันที่  10 เม.ย. 2550
หมายเลข  3392
อ่าน  637

จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  บางครั้งเป็นวิบาก  บางครั้งเป็นกุศลหรืออกุศล

เขาจะรักษาวิบากได้อย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 11 เม.ย. 2550

  จิตเป็นธรรมชาติอันกรรมกิเลสสั่งสมวิบาก  คือ  เมื่อมีการกระทำกรรมสำเร็จแล้ว

ย่อมสะสมอยู่ที่จิตทุกขณะ  พร้อมที่จะให้ผลเมื่อมีปัจจัย  เพราะจิตมีการเกิดดับสืบต่อ

ไม่ขาดสาย  ชื่อว่าสั่งสมวิบาก  หรือชื่อว่ารักษาวิบากของกรรมไม่ให้สูญหาย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 เม.ย. 2550

  ชื่อว่าจิต เพราะรักษากุศลวิบากและอกุศลวิบากของตนไม่ให้่สูญหาย  เมื่อมีโอกาส

ได้ปัจจัยแล้ว วิบากนั้นๆ ย่อมเกิดขึ้น เช่น ให้เกิดขึ้นทางจักขุทวาร เป็นต้น  ภวังคจิต

เป็นชาติวิบาก ดำรงรักษาภพชาตินั้นๆ  เช่น เกิดมาเป็นแมวก็เป็นแมวไปตลอดชีวิตจน

กว่าจะตาย  แล้วก็เปลี่ยนภพภูมิ  แล้วแต่กรรมนำเกิดเป็นอะไร

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 11 เม.ย. 2550
อนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ