ท่านอาจารย์ สุจินต์ ผู้ทุ่มเทเวลาให้พระธรรม

 
chatchai.k
วันที่  13 ม.ค. 2564
หมายเลข  33575
อ่าน  638

ในโอกาสครบรอบ 94 ปี ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขออนุญาตนำเสนอกระทู้ที่มีผู้โพสต์ถึงท่านอาจารย์ ครับ

การเผยแพร่ธรรม

พ.ศ. ๒๔๙๙ 
บรรยายธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และทัณฑสถานหญิง คลองเปรม

พ.ศ. ๒๕๐๖ 
บรรยายพระอภิธรรมที่ศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา และ สมาคมสังเคราะห์ทางจิต ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ. ๒๕๑๙ 
บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๔๓ 
บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร บรรยายพระอภิธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ม.ธรรมศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ม.เกษตรศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ร.พ.ศิริราช ร.พ. ภูมิพลฯ ร.พ. พระมงกุฎเกล้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนทนาและตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ได้รับเชิญไปร่วมสัมมนาธรรม ที่ประเทศศรีลังกา

พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรมที่ประเทศกัมพูชา

พ.ศ. ๒๕๔๑, ๒๕๔๓, ๒๕๔๕ 
ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้บรรยายเชิงอภิปราย เรื่อง “การสนทนาธรรม เพื่อการรู้จักตัวเอง”

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน
สนทนาธรรม “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อมูลรวบรวมโดย
พล.อ.ต.หญิง กาญจนา สิงหพานิช เชื้อทอง


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ม.ค. 2564

โดย คุณ poposan
(คุณ พรชัย อภิศักดิ์ศิริ)

ขอเชิญอ่าน...

กราบแทบเท้า ท่านอาจารย์ ณ วันนี้ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ในวันเกิด 13 ม.ค. 58

บูชาคุณ คล้ายวันเกิดท่านอาจารย์สุจินต์ 13 มกราคม 2558

เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดท่านอาจารย์สุจินต์ วันที่ 13 มกราคม เวียนมาบรรจบ

90 ปี บูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

น้อมบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง ... บูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 

อุบาสิกาผู้เจริญนั้นใด เป็นสาวิกา เปรียบเหมือนธิดาของพระพุทธเจ้า เกิดในสกุลสัมมาทิฏฐิที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณ มีศีล ศรัทธา เมตตา และปัญญา เป็นต้น เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นต้นว่า เป็นที่พึ่งของตน มีความเคารพในพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก เป็นผู้เคารพแรงกล้าในพระธรรมอันนำสัตว์ออกจากทุกข์ เคารพเลื่อมใสในสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ข้อความบางตอนจากการเรียบเรียง

โดย รศ. สงบ – พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง (2558)

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pulit
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ที่เคารพยิ่ง ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
siraya
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nataya
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้า

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Witt
วันที่ 14 ม.ค. 2564

ถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ฯ ชีวิตนี้คงไม่ได้มีโอกาสสะสมความเห็นถูก

กราบแทบเท้า บูชาคุณของท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
วันที่ 16 ม.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ