๙๔ ปีงาม ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ม.ค. 2564
หมายเลข  33576
อ่าน  2,370

"๙๔ ปีงาม"

บทร้อยกรองกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เนื่องในวาระครบรอบวันเกิด ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามเลิศ

แสนประเสริฐ ท่านสืบสาน พระศาสนา

กล่าวพระธรรม คำจริง พระวาจา

พระสัมมา สัมพุทธ สุดอำไพ


เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามล้ำ

เพื่อพระธรรม ท่านอุทิศ ชีวิตให้

ท่านมั่นคง ตรงตาม ธรรมวินัย

ไม่หวั่นไหว มุ่งดำรง คงสัทธรรม


เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามรุ่ง

เร่งบำรุง รุดเอื้อ อุปถัมภ์

แดนพุทธะ ประดิษฐาน พระสัทธรรม

ประเสริฐล้ำ เลิศคุณ บุญอนันต์


เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามโรจน์

ศิษย์ปราโมทย์ ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์

ร่วมน้อมนำ พระธรรมฟื้น คืนนิรันดร์

เพื่อสืบสาน พระศาสนา สถาพร

ประพันธ์โดย : อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
yupa
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
JYS
JYS
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาพระคุณของท่านอาจารย์ทั้งปวงและเคารพสักการะยิ่งด้วยเศียรเกล้า

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 7  
 
วิจิตร์
วันที่ 13 ม.ค. 2564

  ขอกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 13 ม.ค. 2564

น้อมกราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์เหนือเกล้า

 
  ความคิดเห็น 9  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 14 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่ารอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Komsan
วันที่ 14 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 19 ม.ค. 2564

บทร้อยกรอง บูชาคุณโดย พลตรีหญิงนันทา เกษหอม

สุขเกษม เปรมใจ หาใดเท่า

ท่านอาจารย์ ครบเก้า สิบสี่ฉนำ

ตลอดชีวิต ท่านชี้แจง แสดงธรรม

พระคุณล้ำ เลิศล้น พ้นคณา

ด้วยสำนึก ในพระคุณ ที่อุ่นรัก

ด้วยเมตตา ยิ่งนัก ยากจักหา

ด้วยกรุณา เนาจิต ตลอดมา

หวังช่วยพา ศิษย์พ้น สงสารนี้

สักวันหนึ่ง วันใด ในภพผ่าน

ปัญญการ รู้อริ- ยสัจจ์สี่

ชัดแจ้งขึ้น กับใจ ที่ใฝ่ดี

เพราะคุณที่ ท่านประคอง บอกมรรคา

๑๓ มกราคม อุดมกาล

ศิษย์ประสาน ตั้งจิต ปรารถนา

ขอท่านอยู่ เป็นสุข ทุกเวลา

พระไตรรัตน์ รักษา สถาพร

โชคสินทรัพย์ ลาภหลั่ง สะพรั่งพริ้ง

เกียรติ์ยศยิ่ง ภิญโญ สโมสร

คุณความดี ที่ก่อเกื้อ เอื้ออาทร

ดลผลย้อน สิริศรี...นิรันดร์เทอญ

ด้วยเคารพรักอย่างสูง
พลตรีหญิงนันทา เกษหอม

 
  ความคิดเห็น 12  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 19 ม.ค. 2564

"แสงสว่าง นำทางคน"
โดย พงศ์ศิริ เชาวน์ปรีชา

๑๓ มกรา มาอีกครั้ง

ศิษย์ก็ยัง คงมั่น ไม่หวั่นไหว

รำลึกคุณ ท่านเสมอ แม้อยู่ไกล

ส่งหัวใจ และรอยกราบ ทาบลงดิน

ให้พระแม่ ธรณี ที่หนักแน่น

เป็นตัวแทน ใจดวงนี้ ที่ถวิล

ส่งสัญญา จากใจ ให้ท่านยิน

ว่าไม่สิ้น ศรัทธา ในองค์ธรรม

ศิษย์นี้เดิน ทางตรง ไม่หลงแน่

รอเพียงแค่ พ้นจากพง ดงป่าหนาม

เพียงทนรอ เวลารู้ ของรูปนาม

จะเดินตาม ก้าวย่าง อย่างใจเย็น

ชีวิตที่ เกิดใหม่ ได้ท่านสอน

จึงส่งกลอน บอกให้ ท่านได้เห็น

บุญที่ท่าน สอนให้ ได้บำเพ็ญ

ท่านจึงเป็น แสงสว่าง นำทางคน

รักท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ
พงศ์ศิริ เชาวน์ปรีชา
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ : 

แสงสว่าง นำทางคน ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดย พงศ์ศิริ เชาวน์ปรีชา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๖๒๑

 
  ความคิดเห็น 13  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 19 ม.ค. 2564

บทร้อยกรอง บูชาคุณ
โดย อ.จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล 

ความเข้าใจ คือของขวัญ อันล้ำค่า

ศิษย์บูชา ด้วยใจ อันยิ่งใหญ่

ศึกษาธรรม คำจริง ทุกวันไป

ความเข้าใจ นำไป กิจทั้งปวง
.
ความเข้าใจ เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เรา

ไม่ใช่เรา คำจริง ค่าใหญ่หลวง

รู้เพื่อละ ทุกสิ่ง ในทั้งปวง

พ้นจากบ่วง หลงผิด ไม่รู้จริง
.
ความเข้าใจ เดี๋ยวนี้ เป็นธรรมะ

อิสระ เสรี ในทุกสิ่ง

เหนือยิ่งกว่า ของขวัญ ล้ำค่าจริง

เพราะทุกสิ่ง เป็นธรรม ไม่ใช่เรา
.
คณะศิษย์ มีชีวิต เหมือนเกิดใหม่

เริ่มเข้าใจ ความจริง ไม่โง่เขลา

บูชาคุณ ศึกษาธรรม ไม่ใช่เรา

ไม่หวังเอา อะไร ศึกษาธรรม
.
ชีวิตนี้ เดินตาม ท่านอาจารย์

เพื่อสืบสาน พระธรรม ทุกเช้าค่ำ

มีชีวิต ที่เหลือ เพื่อพระธรรม

ศิษย์น้อมนำ คำสอน ท่านอาจารย์
.
เก้าสิบสี่ วรรษา ค่าประเสริฐ

มงคลเลิศ พระธรรม นำสืบสาน

เป็นของขวัญ ล้ำค่า ยิ่งยืนนาน

ขอกราบกราน วันทา บูชาคุณ

คณะศิษย์ จากกลุ่มไม้แก่

ขอมอบกลอนนี้ให้

ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 94 ปี ท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 19 ม.ค. 2564

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 13 มกราคม 2564 ที่ท่านครบ 94ปี มีสุขภาพแข็งเเรงและมั่นคงในธรรมทุกประการค่ะ เเละขอเป็นตัวแทน บ้านธัมมะลำพูน กล่าวเป็นบทกลอน แด่ท่านอาจารย์ค่ะ...

ท่านคือหนึ่ง ผู้รู้ ในธรรมะ

กล่าวสัจจะ ความจริง ตามเหตุผล

ท่านคือครู ผู้เข้าใจ ศิษย์ทุกคน

ด้วยหทัย ดุจท้วมท้น ความเมตตา

ท่านกล่าวสอน ปรมัตถ์ ความจริงแท้

ยืนหยัดเเด่ สังคมโลก ด้วยมุ่งหวัง

วันสู่ปี ท่านสะสม เกินกำลัง

94 ปี ท่านสรรสร้าง เปรียบเพชรงาม

ขอเดินตาม คำเกื้อกูล ที่ท่านกล่าว

เปรียบหนทาง ละทุกข์ เข้าใจเห็น

นำองค์ธรรม เกื้อประโยชน์ มองโลกเป็น

เกิดชื่อเสียง เพียงเห็น ไม่ใช่เรา

แม้นเกิดมา ไม่ใกล้ชิด ในตัวท่าน

ระลึกน้อม กราบตัก ท่านเสมอ

ขอทำดี ศึกษาธรรม แม้นไม่เจอ

มนสิการ เป็นคำกลอน ความในใจ

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์
ลูกศิษย์บ้านธัมมะลำพูน

 
  ความคิดเห็น 15  
 
kullawat
วันที่ 22 ม.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 

 
  ความคิดเห็น 16  
 
ลูกศร
ลูกศร
วันที่ 29 ม.ค. 2564

ยังไม่เคยรู้จัก ท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

อยากรู้จักท่านเพิ่มเติมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ม.ค. 2564

เรียน ความเห็นที่ 16 ครับ

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม ครับ...

ประวัติ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 

อยากให้ลงประวัติของอาจารย์สุจินต์

ขอเชิญอ่านจากหนังสือ...

บทบาทของ  อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ในการเผยแผ่พุทธธรรม

ประวัติท่านอาจารย์สุจินต์ และความเป็นมาของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) ...

จุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็น 18  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 31 ม.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
Phatsakorn
Phatsakorn
วันที่ 6 มี.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์แม่สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ผู้ชี้นำแนวทางที่เป็นจริง

ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
apichet
apichet
วันที่ 26 มี.ค. 2564

สาธุครับ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ฯ ครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ