๙๔ ปีงาม ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ม.ค. 2564
หมายเลข  33576
อ่าน  305

"๙๔ ปีงาม"

บทร้อยกรองกราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เนื่องในวาระครบรอบวันเกิด ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามเลิศ         

แสนประเสริฐ ท่านสืบสาน พระศาสนา

กล่าวพระธรรม คำจริง พระวาจา

พระสัมมา สัมพุทธ สุดอำไพ


เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามล้ำ

เพื่อพระธรรม ท่านอุทิศ ชีวิตให้

ท่านมั่นคง ตรงตาม ธรรมวินัย

ไม่หวั่นไหว มุ่งดำรง คงสัทธรรม


เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามรุ่ง

เร่งบำรุง รุดเอื้อ อุปภัมภ์

แดนพุทธะ ประดิษฐาน พระสัทธรรม

ประเสริฐล้ำ เลิศคุณ บุญอนันต์


เก้าสิบสี่ ปีงาม อร่ามโรจน์

ศิษย์ปราโมทย์ ปรีด์เปรม เกษมสันต์

ร่วมน้อมนำ พระธรรมฟื้น คืนนิรันดร์

เพื่อสืบสาน พระศาสนา สถาพร

ประพันธ์โดย : อรรณพ หอมจันทร์


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
yupa
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
JYS
JYS
วันที่ 13 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาพระคุณของท่านอาจารย์ทั้งปวงและเคารพสักการะยิ่งด้วยเศียรเกล้า

 
  ความคิดเห็น 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 7  
 
วิจิตร์
วันที่ 13 ม.ค. 2564

  ขอกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 13 ม.ค. 2564

น้อมกราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์เหนือเกล้า

 
  ความคิดเห็น 9  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 14 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่ารอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Komsan
วันที่ 14 ม.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ