บูชาคุณ คล้ายวันเกิดท่านอาจารย์สุจินต์ 13 มกราคม 2558

 
paderm
วันที่  12 ม.ค. 2558
หมายเลข  26027
อ่าน  2,522

เนื่องในโอกาส คล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ ๑๓ มกราคม ขอกราบบูชา ท่านอาจารย์ด้วยการมั่นคงในหนทางนี้ หนทางที่ถูก ที่เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา และกระทำความดี ตามกำลังปัญญา และ เมื่อไหร่ที่นึกถึงท่านอาจารย์ สุจินต์ ก็ระลึกที่จะตั้งใจฟังพระธรรม อบรมความดีต่อไป อันเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ ปรารถนาให้ศิษย์มีความเข้าใจถูก ตลอดเวลาที่เผยแพร่พระธรรมมาตลอด ห้าสิบกว่าปี

คุณความดีของท่านอาจารย์จะยังคงอยู่ตลอดไป ในใจของศิษย์ ที่จะเตือนใจให้ศึกษาพระธรรมต่อไปในหนทางที่ถูกต้อง ครับ ท่านอาจารย์กล่าวไว้ไพเราะและ เมื่อได้ฟังกี่ครั้งก็น่าฟังเสมอ เพราะ เตือนเข้าไปในหทัย ว่า

"...ถ้ามีสิ่งที่สามารถเติมส่วนดีๆ ให้แก่ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งได้ คือ ความดี หรือ กุศลธรรม นั่นเป็นเหตุให้ดิฉันคิดอยู่เสมอๆ ว่า ใครก็ตามที่จะให้ของขวัญอะไรแก่ดิฉัน ของขวัญดังกล่าว จะเป็นความดีที่เกิดขึ้น แทนสิ่งของได้ไหม แม้จะเล็กน้อยเท่าหนึ่งกลีบของดอกไม้ กลีบดอกไม้เพียงกลีบเดียว ถ้าเป็นความดีที่มอบให้ดิฉันแล้ว ดิฉันจะยินดีมากที่สุดกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตเลยทีเดียว"

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ในโอกาสคล้ายวันเกิด ท่าน อ. ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ขอก้มกราบแทบเท้าท่านอ.สุจินต์ ด้วยสำนึกพระคุณด้วยความเมตตากรุณาของท่านอ.จึงเป็นเหตุให้มีโอกาสเข้าใจพระธรรม เพราะเหตุที่เริ่มเข้าใจพระธรรมจึงเกื้อหนุนให้ขัดเกลาความไม่รู้ไปเรื่อยๆ ขอบูชาพระคุณท่าน อ.ทุกๆ วัน ไม่เฉพาะวันใดวันหนึ่ง ด้วยการตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกตลอดชีวิต โดยมีท่าน อ.เป็นแบบอย่างของคุณความดีที่มั่นคงในพระรัตนตรัยค่ะ จดจำคำสอนท่าน อ.เสมอว่า การศึกษาพระธรรมต้องโดยละเอียดและไม่เผิน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 12 ม.ค. 2558

น้อมรำลึก บูชาคุณ ท่านอาจารย์

ด้วยการ...

"ทำดี และ ศึกษาพระธรรม"

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Boonyavee
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pulit
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาคุณ ท่านอาจารย์ ค่ะ

ดิฉันตั้งใจทำดีและศึกษาพระธรรมตามที่ท่านอาจารย์สอนไว้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มกร
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 12 ม.ค. 2558

เข้าใจสาระของพระธรรมเพราะท่านอาจารย์ที่ทำให้รู้ว่าสาระของชีวิตคืออะไรและเข้าใจว่ามีชีวิตอยู่เพื่อเจริญปัญญานั้นอย่างไร กราบท่านอาจารย์ในวาระคล้ายวันเกิดอันเป็นเหตุ ให้ได้รับประโยชน์จากธรรมที่มีค่ายิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
napachant
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

🌺ใครเอ่ย...แสดงธรรม ตามสัจจะ

กล่าวธรรมะ คือความจริง สิ้นสงสัย

ขอเพียงฟัง เพียงพิจารณา ให้เข้าใจ

มีสิ่งใด ใคร่สงสัย สนทนากัน

🌺ท่านนำคำ ที่พระพุทธเจ้า ท่านทรงตรัส

ชี้แจงชัด ละเอียดคำ ตามอักษร

ไม่ใช่บอกให้ท่องจำ ทำ อ้อนวอน

ท่านพร่ำสอน สอนให้ฟัง เพื่อเข้าใจ

🌺หกสิบปี เผยแพร่ธรรม ทั่วราชอาณาจักร

ใครใคร่จัก เชิญท่านไป แห่งหนไหน

ท่านเมตตา สนองให้ จะใกล้ไกล

แม้เหน็ดเหนื่อย กายใจ ท่านไม่ติง

🌺เพียรอดทน มากแค่ไหน ใครจะรู้

ท่านพาสู้ สู่ทางธรรม ตามเหมาะสม

ไม่ได้เลือก สอนใคร ให้ตรอมตรม

การสะสม แต่ละคน ผลต่างกัน

🌺ถึงวันนี้...แปดสิบเก้าปี เวียนบรรจบ

ศิษย์ขอนบ ก้มกราบ แนบฝ่าเท้า

ระลึกคุณ สำนึกคุณ ปิติพราว

ที่ถึงคราว ได้ก้าวตาม "ท่านสุจินต์"

🌺ท่านเคยกล่าวสิ่งของใด เลิศล้ำค่า

หามีค่า เท่ากับศิษย์ ได้ฝึกฝน

ที่เพียรฟัง เพียรศึกษา อบรมตน

ปัญญาล้น จนเข้าใจ ตามความจริง

🌺จริงคือถูก ถูกคือจริง จึงรู้ยาก

ถ้าไม่พาก ไม่เพียร เวียนสงสัย

ความไม่รู้ ทับท่วมอยู่ ทั้งกายใจ

จะรู้ได้ จะรอดภัย ด้วยปัญญา

🌺ขอจิตนี้...จงจดจำ คำท่านต่อ

จะไม่ท้อ จะขอสู้ ทุกแห่งหน

แม้เรื่องยาก เรื่องละเอียด เข้าใจตน

ขออบรม บ่มเพาะต่อ...ทุกชาติเอย.

🙏เนื่องในวันครบรอบวันเกิดท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

🌺วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558🌺

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
paderm
วันที่ 12 ม.ค. 2558

อนุโมทนา คุณ napachant ไพเราะมากจริงๆ ครับ อ่านแล้วซาบซึ้ง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thassanee
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ อ.เผดิม

ทำดีและศึกษาพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ในโอกาสมงคลครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นี้

ขอกราบเท้าระลึกและบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.ผเดิม และทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ นับว่าเป็นบุญที่ชีวิตนี้ยังไม่สายไปที่ได้พบกับท่านอาจารย์และมูลนิธิฯ มีมากกว่าคำว่าขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ แต่ไม่ทราบจะกล่าวเป็นคำพูดอย่างไรค่ะ ^ ^

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
khampan.a
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"กราบเท้า บูชาคุณ ...

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง"

"กราบเท้าท่านอาจารย์ ผ่านเสียง คำกล่าวหวานใส ด้วยรัก จากใจหญิงชาย ที่ไม่ห่างหายจากการฟังธรรม สุดแสนซาบซึ้ง นึกถึงพระคุณประจำ ท่านอาจารย์ได้พยายาม เกื้อกูลทางธรรม ด้วยใจเมตตา

ห้าสิบกว่าปี ที่อุทิศทั้งกายและใจ ไม่ว่าอยู่หนแห่งใด มุ่งทำประโยชน์ไป ไม่เคยเหนื่อยล้า ที่ทำอย่างนี้ ไม่หวังสิ่งใดตามมา นอกจากหนึ่งเดียวคือว่า ผู้ฟังนั้นเกิดปัญญา

จวบถึงวันนี้ ท่านอาจารย์ก็ยังพร่ำสอน พระธรรมทุกบททุกตอน ก่อนหลับตานอน คิดถึงคุณค่า จะอยู่ที่ไหน จดจำใส่ใจตลอดเวลา สิ่งที่มีค่านั่นหนา ปัญญายิ่งกว่าสิ่งใด

กราบเท้าท่านอาจารย์ บูชาพระคุณอีกครั้ง สิ่งที่ลูกศิษย์มุ่งหวัง ให้ท่านเป็นดังร่มโพธิ์ร่มไทร อายุยืนนาน แข็งแรง ตลอดไป ชีวิตก้าวเดินต่อไป ปลูกความรู้ไว้ ในใจทุกคน"

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ladawal
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
h_peijen
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
นิตยา
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้ที่แสดงพระธรรมอย่างละเอียดให้ได้ฟังจนมีความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่เรา และจะดำเนินตามคำสอนจนตลอดคือเจริญกุศลทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
papon
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอกราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่งครับ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
peem
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์

ผู้เป็นเสมือนแม่ทางธรรม

ด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Parinya
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอกราบแทบเท้าบูชาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพ

ปริญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
เมตตา
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอน้อมรำลึก บูชาคุณ ท่านอาจารย์ ด้วยการ "ทำดี และศึกษาพระธรรม" ขอเป็นกลีบดอกไม้เล็กๆ ที่แทนความดีที่ศิษย์จะมอบให้ท่านอาจารย์ค่ะ แม้ความดีเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก แต่ศิษย์ก็จะอดทนศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ เพราะปัญญาเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจยิ่งๆ ขึ้น และนำไปสู่ความดีทั้งหลาย

ขอกราบเท้าระลึกและบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
pornchai
วันที่ 12 ม.ค. 2558

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งสุดหัวใจ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ

พรชัย รื่นศุภผล

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pheejad
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอกราบเท้าท่านอ.สุจินต์ ที่ทำให้ได้รู้จักธรรมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
นิรมิต
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
นายเรืองศิลป์
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบอนุโมทนาในความเป็นผู้ตรงและมั่นคงในพระธรรมคำสอน

และความเมตตาต่อศิษย์ทั้งหลายของอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
tanrat
วันที่ 13 ม.ค. 2558

วันไหนๆ ก็จะเป็นวันที่ดีสำหรับผู้กระทำความดี กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยเศียรเกล้า เพราะพระธรรมที่ท่านสะสมมาที่จะบรรยายธรรมะ มาจากการสะสม เป็นจิรกาลภาวนา พระธรรมที่ท่านกรุณาบรรยาย เป็นสัจจะ สาระ และประโยชน์ต่อผู้ฟัง ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า ชีวิตที่เกิดมาก็ต้องเป็น และไป จนกว่าอัตภาพจะหยุดเป็นไป ขอท่านจงสุขเกษม บรรยายธรรมไปนานเท่าที่อัตภาพจะเป็นไป กราบเท้าท่านด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
isme404
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
doungjai
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
chvj
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวรรณเขตต์

ด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่งครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
viwat
วันที่ 13 ม.ค. 2558

หรืออาจจะด้วยความที่กระผมได้สะสมการฟังธัมมะมา จึงได้มาฟังธัมมะอันยิ่งใหญ่ที่ท่านอาจารย์แสดงธัมมะของพระผู้มีพระภาค ทำให้กระผมได้สะสมความเห็นถูกไปเรื่อยๆ เป็นชาติกุศล

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ เป็นอย่างสูงครับ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
tusaneenui
วันที่ 13 ม.ค. 2558

“ ค่ำๆ วันหนึ่ง เมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้เปิดวิทยุคลื่นเอเอ็ม โดยบังเอิญ ได้เปิดฟังธรรมะ .มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งกล่าวบรรยาย น้ำเสียงนุ่มนวลทุ้มเย็น จนความทุกข์ในใจคลายลง แต่ในทางธรรม ไม่มีความบังเอิญ ท่านอาจารย์กล่าวไว้ มีแต่เหตุปัจจัยการได้มาฟัง/ได้พบท่านอาจารย์ จึงเป็นผลของบุญกุศลของข้าพเจ้า

นี่คือหนทางเจริญปัญญาตามลำดับที่ถูกต้อง และจะเพียรไม่ละทิ้งการศึกษาธรรมะ เพื่อเป็นของขวัญกราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นี้ ให้สมกับคำของท่านอาจารย์ที่กล่าวเตือนไว้จนเข้าไปในหทัยว่า ”ถ้ามีสิ่งที่สามารถเติมส่วนดีๆ ให้แก่ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งได้ คือ ความดี หรือกุศลธรรม ถ้าเป็นความดีที่มอบให้ดิฉันแล้ว ดิฉันจะยินดีมากที่สุดกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตเลยทีเดียว”

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Noparat
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
sucheep
วันที่ 13 ม.ค. 2558

อาจารย์ เปรียบเหมือน มารดาคนที่ 2 ผู้ให้กำเนิดความดีในชีวิต

ขอบูชาด้วยความเคารพยิ่ง

สุชีพ จงจิตตาภิบาล

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
Pugwaree
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ลูกขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่ลูก และทุกคนในครอบครัวของลูกค่ะ

13 มกราน้อมจิตมากราบอาจารย์

ขอคุณพระประทานช่วยปกป้องปวงผองภัย

สุขภาพให้แข็งแรงด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย

ขอพรประเสริฐทั้งหลายบังเกิดให้แก่ท่าน

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์. เทอญ

จากครอบครัวรุ่งเรือง. นิ่มเรือง

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
ch.
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เพราะได้รับประโยชน์จากการบรรยายธรรมในแนวทางที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกของท่านอาจารย์ เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันตลอดมาถึงทุกวันนี้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ม.ค. 2558

หอมดอกไม้ละมุนละไมสายลมอ่อน ... ขานคำสอนอ่อนหวานสำราญหู

ใสสายน้ำสะอาดเย็นเห็นความรู้ ... ท่านกูรูผู้เบิกบานอาจารย์สุจินต์

ด้วยจิตโสมนัสยินดีที่มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์ฯ

ใหญ่ราชบุรี <> ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี

อังคาร ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ <> แรม ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
Thanapolb
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ และอนุโมทนาในกุศลวิริยะทุกท่าน ที่ฟังพระธรรมด้วยความอดทน ความเข้าใจพระธรรม เกื้อกูลความดีทุกประการให้เจริญขึ้น

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
Tinna
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอกราบอนุโมทนากับกุศลกรรมทั้งหลาย ที่ท่านอาจารย์ได้ให้แก่ศิษย์ ให้มีปัญญาในการปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องและดีงามมาตลอด เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 13 มกราคม นี้ หนูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ท่านอาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ พรประเสริฐใดทั้งหลาย ขอให้บังเกิดแก่ท่านอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
สุภาพร
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณเสมือนมารดา และบิดา เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิต เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ปกปักรักษาท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ผู้ใฝ่ในธรรมตลอดไป

 
  ความคิดเห็นที่ 42  
 
phawinee
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
siraya
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 44  
 
thilda
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 45  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ ที่เคารพรักยิ่งสูงสุด

 
  ความคิดเห็นที่ 46  
 
songsaku
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอขอบพระคุณ ในธรรมะ แท้ๆ ที่ท่าน ได้แสดง

ท่านเป็นรู้แจ้ง ในพระอภิธรรม อย่างแท้จริง

 
  ความคิดเห็นที่ 47  
 
daris
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่งครับ หากชาตินี้ไม่ได้พบท่าน คงเป็นชาติที่สูญเปล่า

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 48  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพยิ่งค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 49  
 
khampan.a
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 50  
 
สมใจ
วันที่ 14 ม.ค. 2558

สาธุ... สาธุ... สาธุ... อนุโมทามิ... ในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 51  
 
orawan.c
วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 52  
 
jariya.tr
วันที่ 16 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

กราบเท้าบูชาคุณ อ. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ขออำนาจบุญ กุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง ตราบนานเท่านาน ขออนุโมทนาในกุศลจิต และกุศลกรรมที่อาจารย์ และสหายธรรมทุกท่านได้กระทำไว้แล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 53  
 
j.jim
วันที่ 17 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 54  
 
jirat wen
วันที่ 26 ก.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่งครับ หากชาตินี้ไม่ได้พบท่าน คงเป็นชาติที่สูญเปล่า

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 55  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ