เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 28 มกราคม 2558
 
paderm
paderm
วันที่  28 ม.ค. 2558
หมายเลข  26106
อ่าน  1,575

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

   

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 28 มกราคม 2558

@ แม้แต่ภาษายังเพ้อ คิดว่าเข้าใจ ไม่เข้าใจก็ได้

@ เขาใจดี ก็ไม่ใช่เรา เป็นเจตสิก เขาใจร้ายก็ไม่ใช่เรา เป็นเจตสิก

@ เดี๋ยวนี้เป็นบุญหรือเปล่า กำลังฟังธรรม  ต้องเป็นแต่ละขณะ ค่ะ   ขณะที่ผ่องแผ้วเข้าใจ  ขณะนั้นเป็นกุศล แต่ ขณะใดที่ไม่เข้าใจ ง่วง เบื่อ  ขณะนั้นไม่ใช่บุญ  เพราะฉะนั้น ถ้าจะกล่าวถึงบุญและบาป ต้องทีละขณะ

@ มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า หาบ่อยมากไหม ในชีวิต 

@ ถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่มั่นคง เบื่อและ ฟังไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นต้องตั้งต้น ค่อยๆ อดทนที่จะฟังต่อไป

@ คำของคนอื่นง่าย ทำให้สบายใจ   แต่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจ   ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

@ บุญเป็นนามธรรม ไม่ใช่รูป เกิดกับจิต เจตสิก ไม่ใช่เรา

@ เห็นเกิดขึ้น จะต้องมีสิ่งที่ปรากฏ  เพราะฉะนั้น สิ่งที่มีจริง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เห็นเกิดถูกไหม ต้องไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นปัจจัย    เพราะฉะนั้น เข้าใจความเป็นปัจจัยได้ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวัน

@ ธรรมพอเข้าใจ ไม่ต้องท่องเลย ค่ะ เพราะเข้าใจ

@ ชีวิตต้องเป็นไป  จากผู้ที่มีโลภะ มีเยอะเลย    แล้วเมื่อไหร่จะเป็นผู้มีปัญญา  แล้วจะเป็นผู้มีปัญญาคืออย่างไร คือ เข้าใจถูกว่าขณะนี้มีจริงๆ เป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ เดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ชื่อว่าอบรมแล้ว

@ ตาบอด ตาใคร แล้วจะว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราหรือคะ

@ หาศัตรูเจอไหม คะ มีทั้งศัตรูภายนอก และศัตรูภายใน ใครร้ายกว่า ไม่เคยคิดถึงศัตรูภายใน ร้ายกว่าไหม อยู่ในจิตเลย ไม่ได้ไปไหนเลย  ขณะที่พอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะนั้นถูกเบียดเบียนด้วยความติดข้องต้องการ ศัตรูนี้หลอกเก่งมาก   ศัตรูนี้หลอกเก่ง ให้ติดมากๆ เหมือนดี ยิ่งติดเท่าไหร่ ยิ่งทุกข์เท่านั้น ชอบไหมคะ ศัตรูคนนี้ ศัตรูที่ลวง เหมือนว่าไม่เป็นศัตรู  จะไปสวรรค์ก็ได้ จะไปพรหมโลกก็ได้    เพราะติดข้อง จึงเจริญกุศล แต่ยังไม่รู้ความจริง ก็พาวนเวียนไปในสังสารวัฏฏ์ ไม่จบ ค่ะ    เคยรู้ไหม คะ ว่าวนเวียนอีกนานเท่าไหร่ ถ้าไม่รู้ ไม่มีทาง ค่ะ  ที่จะหลุดไปจากสังสารวัฏฏ์

@ เพราะไม่รู้ จึงติดข้อง ชาตินี้เกิดมาสบายไหม คะ    แต่ ติดข้องทุกอย่าง  เพราะไม่มีปัญญา ลาภ ก็มี ยศก็มี แล้วตายแล้วอะไรไปได้    ที่น่าคิดว่า ตายแล้วไปไหน มืดเลย ไม่รู้เลย   ถ้ามีคนบอกว่าชาติหน้า ชาติก่อนคุณเป็นอย่างนี้ รู้ได้ยังไง ยังเชื่อ แต่ความจริง เป็นมาแล้วทั้งหมด เศรษฐีก็เป็นมาแล้ว  ขอทานก็เป็นมาแล้ว เป็นมาแล้วทุกอย่างค่ะ แต่รู้ว่าชาตินี้เป็นอย่างนี้ เป็นแล้ว

@ ชาตินี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม  ขอเพียงได้ฟัง    ได้ฟังพระธรรมจะมากจะน้อยก็ขอให้ค่อยๆ  เข้าใจ สะสมสิ่งที่ประเสริฐ ก็มีโอกาสได้ฟังอีกในชาติต่อไปได้

 ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chamaikorn
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ม.ค. 2558

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
siraya
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 29 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ผเดิม ยี่สมบุญ ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
raynu.p
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Noparat
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ม.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปวีร์
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
peem
วันที่ 31 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ