Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านเรือนทองทิพย์ เชียงราย 29 มกราคม 2558
 
paderm
paderm
วันที่  29 ม.ค. 2558
หมายเลข  26112
อ่าน  1,329

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านเรือนทองทิพย์ เชียงราย 29 มกราคม 2558

@ ดีก็เป็นธรรม ไม่ดีก็เป็นธรรม

@ ทุกอย่างเกิดขึ้น เกิดตามลำพังไม่ได้  แต่ต้องมีธรรม ที่เกิดขึ้นร่วมด้วย  และเกิดตามเหตุปัจจัย ซึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา

@ ทุกคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นคำที่คนอื่นหรือใครไม่รู้  อย่างเห็น ทุกคนมี แต่รู้ความจริงหรือเปล่า ว่าเห็นต้องเกิด แล้วเกิดแล้วดับด้วย   และการรู้ความจริง ก็รู้ในสิ่งที่กำลังเกิดในขณะนี้ ไม่ใช่ไปรู้อดีต รู้เมื่อวาน  ซึ่งความจริงเห็น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งต่างๆ จะมีจริงได้ ก็เพราะมีธรรม

@ คำว่า ปฏิบัติ หมายถึง ถึงเฉพาะ ของสิ่งที่มีจริงด้วยความเห็นที่ถูกต้องที่ไม่ใช่เรา  

@ พระธรรมแต่ละคำ จึงเป็นเรื่องของปัญญา ไม่ใช่คิดเอง

@ มีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะว่า ผู้ที่ตรงเท่านั้นที่จะรู้ความจริง  เหตุ ต้อง ตรงกับผล  ธรรมไม่เปลี่ยนไปตามความคิดของใคร สัจจะเป็นสัจจะ  ตรงที่จะรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

@ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว แล้วเราเป็นใคร เพราะฉะนั้น ต้องไม่เผินในการได้ยินได้ฟังคำใด ก็พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อได้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆ

@ ตา ไม่เห็น  แต่จิตเห็น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  ตาเพียงกระทบรูปเท่านั้น

@ กัลยาณมิตร คือ ผู้ที่หวังดี เกื้อกูล ด้วยคำจริง ความจริง ที่เป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตคือ เข้าใจธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เขารักเรา แต่เพื่อให้ผู้นั้นเข้าใจความจริง

@ ทุกคำสามารถเข้าใจได้ แต่ต้องตามลำดับ

@ ไม่สามารถละโลภะ โทสะ โมหะได้ทันที เป็นเราจะละได้อย่างไร  เพราะฉะนั้น กิเลสที่ต้องละก่อน คือ ความเห็นผิดว่าเป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล ที่ค่อยๆ ถึงเฉพาะลักษณะว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา 

@ ธรรมต้องแยกละเอียดตั้งแต่ต้น ว่ามีธรรมอะไรบ้าง ที่มีสองอย่าง คือ นามธรรมและรูปธรรม เคยได้ยินคำว่าโลกไหม คะ โลก คืออะไร โลก คือ สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป เป็นโลกทั้งหมด สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับเป็นธรรมดา

@ ปริยัติ รอบรู้ในพระพุทธพจน์ ยากไหมคะ  เพราะอะไรว่ายาก  เพราะ ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง นานไหมคะ กว่าจะเข้าใจได้ นี่แค่ปริยัติ และ ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นการฟังเลยจะถึงเฉพาะในสภาพธรรมที่เป็นปฺฏิบัติได้ไหม เพราะฉะนั้น ปริยัติ ย่อมส่องนำไปถึงปฏิบัติ 

@ ฟังพระธรรมไม่ใช่เชื่อ แต่ต้องพิจารณาไตร่ตรอง ให้เกิดปัญญา ความเข้าใจถูก จนปัญญารอบรู้ในพระพุทธพจน์   จนถึงการรู้ลักษณะของสภาพธรรม ตามที่พระองค์ตรัสไว้ ตามปัญญาของตนเอง  ขณะนั้นเป็นการรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามปกติและเป็นปกติ แต่ถ้าไม่ปกติ ก็เป็นเราที่จะไปรู้ 

@ ขณะนี้เห็นเกิดดับจริงไหม คะ   มีศรัทธาที่จะค่อยๆ รู้ไหมคะ  ค่อยๆ มีศรัทธามากขึ้นด้วยการฟังให้ค่อยๆ เข้าใจ เมื่อเข้าใจถูก ก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าใจในหนทางถูก  เพราะ เป็นการเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ถ้าเป็นการคิดเอง เข้าใจเองที่เข้าใจผิด  เป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เพราะฉะนั้น มีที่พึ่งหรือยัง คะ มีพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 

@ พระสงฆ์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ใครปฏิบัติ  หรือ ปัญญาที่ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ ถูกต้อง ค่ะ

@ ขณะที่เข้าใจผิด ในหนทาง หันหลังให้พระพุทธเจ้า  เราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ตรง บารมี 10  สัจจะบารมี  ตรง  จริงใจ ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chamaikorn
วันที่ 29 ม.ค. 2558 16:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 ม.ค. 2558 17:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 29 ม.ค. 2558 18:39 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ม.ค. 2558 19:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 29 ม.ค. 2558 23:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pulit
วันที่ 30 ม.ค. 2558 03:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 30 ม.ค. 2558 05:50 น.

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขต์ และคณะวิทยากรทุกท่าน ท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือนทองทิพย์  ที่มีความกรุณาให้การสนทนาธรรมครั้งนี้เกิดขึ้น พระธรรมจะอันตรธานหายไปโดยไว  หากพุทธบริษัทไม่สนใจที่จะศึกษา พิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา จนเป็นความเข้าใจของตนๆ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 30 ม.ค. 2558 06:11 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะและเมตตาของอาจารย์ผเดิม ยี่สมบุญ ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 30 ม.ค. 2558 06:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 30 ม.ค. 2558 10:35 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 ม.ค. 2558 12:55 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 ม.ค. 2558 14:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
มกร
วันที่ 30 ม.ค. 2558 15:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 30 ม.ค. 2558 16:07 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
papon
papon
วันที่ 1 ก.พ. 2558 19:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
raynu.p
วันที่ 2 ก.พ. 2558 11:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 4 ก.พ. 2558 10:27 น.

สาธุ  อนุโมทนา  และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ก.พ. 2558 16:54 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Chuapaeng
วันที่ 25 มี.ค. 2558 19:46 น.

เกิดชาติไหนขอให้ได้ฟังพระธรรมทุกชาติ

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 7 เม.ย. 2558 21:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ