เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านเรือนทองทิพย์ เชียงราย 29 มกราคม 2558
 
paderm
paderm
วันที่  29 ม.ค. 2558
หมายเลข  26112
อ่าน  1,629

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านเรือนทองทิพย์ เชียงราย 29 มกราคม 2558

@ ดีก็เป็นธรรม ไม่ดีก็เป็นธรรม

@ ทุกอย่างเกิดขึ้น เกิดตามลำพังไม่ได้  แต่ต้องมีธรรม ที่เกิดขึ้นร่วมด้วย  และเกิดตามเหตุปัจจัย ซึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา

@ ทุกคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นคำที่คนอื่นหรือใครไม่รู้  อย่างเห็น ทุกคนมี แต่รู้ความจริงหรือเปล่า ว่าเห็นต้องเกิด แล้วเกิดแล้วดับด้วย   และการรู้ความจริง ก็รู้ในสิ่งที่กำลังเกิดในขณะนี้ ไม่ใช่ไปรู้อดีต รู้เมื่อวาน  ซึ่งความจริงเห็น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร โต๊ะ เก้าอี้ สิ่งต่างๆ จะมีจริงได้ ก็เพราะมีธรรม

@ คำว่า ปฏิบัติ หมายถึง ถึงเฉพาะ ของสิ่งที่มีจริงด้วยความเห็นที่ถูกต้องที่ไม่ใช่เรา  

@ พระธรรมแต่ละคำ จึงเป็นเรื่องของปัญญา ไม่ใช่คิดเอง

@ มีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะว่า ผู้ที่ตรงเท่านั้นที่จะรู้ความจริง  เหตุ ต้อง ตรงกับผล  ธรรมไม่เปลี่ยนไปตามความคิดของใคร สัจจะเป็นสัจจะ  ตรงที่จะรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

@ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว แล้วเราเป็นใคร เพราะฉะนั้น ต้องไม่เผินในการได้ยินได้ฟังคำใด ก็พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อได้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆ

@ ตา ไม่เห็น  แต่จิตเห็น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  ตาเพียงกระทบรูปเท่านั้น

@ กัลยาณมิตร คือ ผู้ที่หวังดี เกื้อกูล ด้วยคำจริง ความจริง ที่เป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตคือ เข้าใจธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เขารักเรา แต่เพื่อให้ผู้นั้นเข้าใจความจริง

@ ทุกคำสามารถเข้าใจได้ แต่ต้องตามลำดับ

@ ไม่สามารถละโลภะ โทสะ โมหะได้ทันที เป็นเราจะละได้อย่างไร  เพราะฉะนั้น กิเลสที่ต้องละก่อน คือ ความเห็นผิดว่าเป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล ที่ค่อยๆ ถึงเฉพาะลักษณะว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา 

@ ธรรมต้องแยกละเอียดตั้งแต่ต้น ว่ามีธรรมอะไรบ้าง ที่มีสองอย่าง คือ นามธรรมและรูปธรรม เคยได้ยินคำว่าโลกไหม คะ โลก คืออะไร โลก คือ สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป เป็นโลกทั้งหมด สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับเป็นธรรมดา

@ ปริยัติ รอบรู้ในพระพุทธพจน์ ยากไหมคะ  เพราะอะไรว่ายาก  เพราะ ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง นานไหมคะ กว่าจะเข้าใจได้ นี่แค่ปริยัติ และ ถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นการฟังเลยจะถึงเฉพาะในสภาพธรรมที่เป็นปฺฏิบัติได้ไหม เพราะฉะนั้น ปริยัติ ย่อมส่องนำไปถึงปฏิบัติ 

@ ฟังพระธรรมไม่ใช่เชื่อ แต่ต้องพิจารณาไตร่ตรอง ให้เกิดปัญญา ความเข้าใจถูก จนปัญญารอบรู้ในพระพุทธพจน์   จนถึงการรู้ลักษณะของสภาพธรรม ตามที่พระองค์ตรัสไว้ ตามปัญญาของตนเอง  ขณะนั้นเป็นการรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามปกติและเป็นปกติ แต่ถ้าไม่ปกติ ก็เป็นเราที่จะไปรู้ 

@ ขณะนี้เห็นเกิดดับจริงไหม คะ   มีศรัทธาที่จะค่อยๆ รู้ไหมคะ  ค่อยๆ มีศรัทธามากขึ้นด้วยการฟังให้ค่อยๆ เข้าใจ เมื่อเข้าใจถูก ก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าใจในหนทางถูก  เพราะ เป็นการเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่ถ้าเป็นการคิดเอง เข้าใจเองที่เข้าใจผิด  เป็นคำของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เพราะฉะนั้น มีที่พึ่งหรือยัง คะ มีพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง 

@ พระสงฆ์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ใครปฏิบัติ  หรือ ปัญญาที่ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ ถูกต้อง ค่ะ

@ ขณะที่เข้าใจผิด ในหนทาง หันหลังให้พระพุทธเจ้า  เราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ตรง บารมี 10  สัจจะบารมี  ตรง  จริงใจ ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chamaikorn
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pulit
pulit
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 30 ม.ค. 2558

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขต์ และคณะวิทยากรทุกท่าน ท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือนทองทิพย์  ที่มีความกรุณาให้การสนทนาธรรมครั้งนี้เกิดขึ้น พระธรรมจะอันตรธานหายไปโดยไว  หากพุทธบริษัทไม่สนใจที่จะศึกษา พิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา จนเป็นความเข้าใจของตนๆ กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 30 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะและเมตตาของอาจารย์ผเดิม ยี่สมบุญ ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 30 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 30 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
มกร
มกร
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
papon
papon
วันที่ 1 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
raynu.p
วันที่ 2 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 4 ก.พ. 2558

สาธุ  อนุโมทนา  และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ก.พ. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Chuapaeng
วันที่ 25 มี.ค. 2558

เกิดชาติไหนขอให้ได้ฟังพระธรรมทุกชาติ

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 7 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ