เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ สุชาดารีสอร์ท ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘
 
paderm
paderm
วันที่  17 มี.ค. 2558
หมายเลข  26326
อ่าน  1,447

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

     

 เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ สุชาดารีสอร์ท 17 มีนาคม 2558

 ความกล้าอย่างยิ่ง

@ เริ่มกล้าไหมคะ เริ่มกล้าที่จะรู้ความจริง  ถ้าเป็นความจริงจะรู้ได้อย่างไร  กล้าฟังในสิ่งที่เป็นความจริง

@ ถ้าไม่ฟังสิ่งที่มีจริง ก็ ไม่กล้าที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

@ กล้าพร้อมที่จะเผชิญความจริงหรือยังคะ

@ ความกล้า คือ สภาพธรรมที่มีกำลัง คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หิริ โอตตัปปะ

@ หลายคนทำความดีได้ แต่ ไม่ยอมฟังธรรม ไม่กล้าใช่ไหม คะ เพราะฉะนั้น ฟังธรรมค่ะ อาจหาญร่าเริง กล้า ที่จะเข้าใจความจริง

@ อย่างโอวาทปาฏิโมกข์ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่มีปัญญา ทำไม่ได้เลย ค่ะ  เพราะสะสมกิเลสมามากมายนับไม่ถ้วนเลย แล้วเราฟังแค่นี้ แล้วจะพยายามละ ทำได้ไหมคะ หนทางก็คือ ฟังต่อไปเท่านั้น ค่ะ

@ ผู้ที่ตรง ย่อมจะได้สาระจากการฟัง ตรงที่จะค่อยๆ รู้ขึ้น

@ แต่ละคนที่นี่ ไม่เหมือนกันเลย เห็นแล้วคิดต่างๆ กัน เพราะฉะนั้น ไม่เดือดร้อนเลยในการสะสมของแต่ละอกุศลที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น จึงเข้าใจคำว่าอนัตตา

@ ละอายใจไปดูหิ่งห้อย  รับประทานอาหารเมื่อกี้  ละอายใจไหม  ไม่ละอายใจเลย เพราะฉะนั้นชอบไปหมด เป็นปกติไหม คะ ตรง เป็น ผู้ตรง ค่ะ ทำไมไปละอายตอนไปดูหิ่งห้อย

@ เป็นเราหมดเลย ที่ละอายใจ จะละอายใจเฉพาะดูหิ่งห้อย เนี่ย ค่ะ ไม่ตรงเลย เพราะจริงๆ ธรรมเกิดตามเหตุปัจจัย  แต่สามารถเข้าใจถูกว่า ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมไม่ใช่เราเลย 

@ ขณะนี้เราไม่รู้  จึงฟังเพื่อรู้   ขณะนี้มาแล้ว   เพราะเห็นประโยชน์  ละอายใจแล้วเพราะเป็นกุศลจิต ละอายใจที่จะเข้าใจธรรม จึงมา จึงฟัง  ไม่ต้องมีตัวตนไปละอายตอนไหนเลย

@ ฟังธรรมไม่มีเราที่จะไปละ  ไปรู้    แต่ ฟังธรรมเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ ขณะใดที่เป็นกุศล ขณะนั้น ละอายที่จะเป็นอกุศล แต่ไม่รู้ว่าละอาย จนกว่าจะเกิดสติระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมนั้น

@ การสลดใจมีไหมคะ มีจริงจนกว่าจะไม่ใช่เรา

@ ขณะที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่น คิดแต่ความสบายของตัวเอง ขณะนั้นก็ไม่ละอายแล้ว ค่ะ

@ ขณะที่ว่าโกรธคนอื่น แสดงว่าสะสมมาอย่างนั้น  แต่ถ้าเราเข้าใจ ไม่บ่น ไม่ว่าคนอื่นขณะนั้นละอาย  ถ้าเราคิดถึงอกเขา  อกเรา  ก็พูดดี  กายดี   มีความเห็นใจ  มีความเป็นมิตร ก็ละอายใจในขณะนั้น

@ ถ้าเข้าใจธรรมจริงๆ นะคะ  ใครเก่งธรรมก็อนุโมทนา  เพราะเขาได้สะสมมา ไม่มีเหตุที่ควรริษยาเลย  เพราะฉะนั้น ปัญญานำไปในกิจทั้งปวง คือ พิจารณาถูกตามความเป็นจริง ค่ะ

@ ไม่ต้องพูดเรื่องการเกิดดับ ไม่ต้องพูดเลย ค่ะ เพียงแต่ฟังให้เข้าใจไปเรื่อยๆ  เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

@ ฟังเพื่อเข้าใจ เข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้น นี่คือฟังไม่ใช่เพิ่มความตัวตนที่อยากรู้มากๆ

@ ชีวิตจริงๆ คือ ติดในรูปตัวเอง อะไรจะสวยกว่ากันคะ รูปข้างนอก หรือ รูปตัวเอง

@ การฟังธรรม จนกว่าจะเบื่อหน่ายคลาย แต่ ในความจริง เบื่อหน่ายคลายในเรื่องราวแต่ ไม่ได้ หน่ายคลาย ในสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ค่ะ

กราบเท้าบูชาคุณ
ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาใน
กุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 มี.ค. 2558

นอกจากจะได้รับชมการถ่ายทอดสดจากสุชาดา รีสอร์ทแอนด์สปา เมื่อบ่ายวันนี้แล้ว ยังได้อ่านข้อความที่เป็นประโยชน์ จากการรวบรวมของ อ.ผเดิม ซ้ำอีกเป็นประโยชน์และรวดเร็วทันใจมากๆ ครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.ผเดิม ยี่สมบุญด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
siraya
วันที่ 17 มี.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 17 มี.ค. 2558

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณอ.ผเดิม  , ผู้จัด และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

ทุกประโยค ล้วนมีคุณค่า และเป็นความจริงที่ควรจดจำ เพื่อเป็นปัจจัยในการปรุงแต่งสังขารขันธ์ให้เข้าใจถูกเห็นถูกต่อไปค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปวีร์
วันที่ 17 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
วันที่ 18 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 18 มี.ค. 2558

สาธุ  อนุโมทนา 
และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 18 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 18 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 18 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 19 มี.ค. 2558

ขออนุโมทนาในกุศลจิต กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอาจารย์ทุกท่านที่บรรยายธรรมให้เกิดความเข้าใจพระธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ch.
ch.
วันที่ 21 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
napachant
napachant
วันที่ 21 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 มี.ค. 2558

ขณะที่ว่าโกรธคนอื่น แสดงว่าสะสมมาอย่างนั้น  แต่ถ้าเราเข้าใจ ไม่บ่น ไม่ว่าคนอื่น ขณะนั้นละอาย  ถ้าเราคิดถึงอกเขา อกเรา ก็พูดดี กายดี  มีความเห็นใจ  มีความเป็นมิตร ก็ละอายใจในขณะนั้น

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
kullawat
วันที่ 2 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ