เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร ปฐมเอสนาสูตร การแสวงหา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๘
 
paderm
paderm
วันที่  13 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26626
อ่าน  1,688

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร ปฐมเอสนาสูตร การแสวงหา 13 มิ.ย. 2558

 

@ ตื่นแต่เช้า แสวงหาอะไร แสวงหากาม ติดข้องเป็นปกติ และ ยินดีในความเป็นเราไหม คะแสวงหาภพ ค่ะ

@ พระธรรมแสดงตามความเป็นจริง ให้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง

@ แสวงหาไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่เข้าใจถูก จนกว่า จะพบหนทางที่ถูก และ เข้าใจความจริงก็ไม่ไปแสวงหาที่ผิด ที่เป็นหนทางที่ผิด

@ ขณะนี้มีอะไรเน่าๆ หรือเปล่า คะ  แมลงวันตอมเมื่อไหร่ มีแผลแล้ว ในขณะที่อกุศลเกิดแล้ว ขณะที่มีสภาพธรรมเกิดนิดเดียว คิดมาก เกิด อกุศล

@ จะหมดกิเลสเร็วได้ไหม ถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าใจว่ามีกิเลสมาก ลึก เหนียวแน่นแค่ไหน

@ แสวงหาอกุศลไม่ไปไหน เป็นแมลงวันที่ตอมตลอดเวลา

@ จับด้ามมีดทั้งนั้นเลย ด้วยการเข้าใจถูกว่าเป็นอนัตตา แต่ถ้าเป็นเราไปหมด ก็เป็นการแสวงหา  พรหมจรรย์ ที่เป็นความเห็นผิด หนทางที่ผิด

@ อยากที่จะไม่มีกิเลส ก็ผิดแล้ว แต่ เข้าใจในสิ่งที่ฟังแล้ว ในหนทางถูกคือ เข้าใจว่าไม่ใช่เรา จะทำ จะคิดอะไรก็ไม่ใช่เรา นี่เป็นหนทางถูก ค่ะ

@ ฟังไม่ใช่เรา เป็น จิต เจตสิก ฟังแล้วเข้าใจก็ไม่ใช่เรา เป็น จิต เจตสิก

@ ถ้าไม่มีความเข้าใจเบื้องต้น ว่าไม่ใช่เรา ก็ไม่มีทางที่สติ และ สัมปชัญญะที่จะเกิดรู้ความจริงในขณะนี้

@ ถ้าในขณะนี้ ไม่มีความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมในขั้นการฟัง ก็ไม่มีทางเป็นมรรคเป็น อริยมรรคมีองค์ 8 เพราะ มรรคมีองค์ 8 เริ่มต้นที่ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูก

@ ขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ แค่นี้ ยากแค่ไหน นานเท่าไหร่ แต่ ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในสัจจญาน ที่ ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรม เป็นเราที่จะทำ จะแสวงหาพรหมจรรย์ด้วยความเห็นผิด ก็ไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้

@ ทำทุกอย่างเพื่อได้ ไม่ใช่ บารมี

@ การเสียสละเป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก เสียสละกิเลส ไปทีละน้อยในทุกเหตุการณ์

@ บุคคลที่เสียสละ แม้ทรัพย์ บุตร ภรรยา ชีวิต ก็เพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลก ดีไหม คะ

@ ธรรมทั้งหมด ให้เข้าใจว่าเป็นแต่ละหนึ่ง มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น และ ไม่ใช่เรา ค่ะ

@ คำที่เป็นคำจริง เช่น ขณะนี้เห็น สิ่งที่ปรากฏทางตา ก็เป็น คำที่เป็นวิริยารัมภกถา คำพูดที่เป็นการปรารภความเพียรที่เกิดพร้อมปัญญา ไม่ใช่จะไปทำความเพียรโดยไม่เข้าใจ

@ ปัญญาสามารถเข้าใจถูก เห็นถูกในสิ่งที่มีจริง ตามปกติ

@ คำดี ก็เป็นคำพูดชั่ว ถ้าคนนั้นไม่สนใจ เขาเบื่อ ไม่เห็นความหวังดี ความหวังดี คือ เมื่อเขาต้องการความเห็นถูก ต้องการความจริง

@ ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ แสวงหากาม แสวงหาภพ แสวงหาพรหมจรรย์หรือเปล่า กำลังแสวงหาอยู่ค่ะ ซึ่งขณะที่ไม่แสวงหา คือ ขณะที่มรรคเกิด รู้ความจริง

@ การแสวงหาจะหมดไปได้ ด้วยการรู้ความจริง ในสภาพธรรมในขณะนี้

@ ปัญญาเป็นยารักษาแผล

@ มีปัจจัยจะต้องแสวงหาเป็นปกติ จนกว่าปัญญาเกิด รู้ความจริง ก็ไม่แสวงหาในขณะนั้น

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

-ถ้าในขณะนี้ ไม่มีความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมในขั้นการฟัง ก็ไม่มีทางเป็นมรรคเป็น อริยมรรคมีองค์ 8 เพราะ มรรคมีองค์ 8 เริ่มต้นที่ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูก

-การเสียสละเป็นสิ่งที่ประเสริฐมาก เสียสละกิเลส ไปทีละน้อยในทุกเหตุการณ์

 ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

อนุโมทนาค่ะ

(ปรับปรุงใหม่ อ่านง่าย เข้า ระบบก็ง่ายค่ะ สาธุๆ ๆ ๆ ๆ )

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

นั่นสิค่ะ เปิดมางงเลย   สาธุขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 มิ.ย. 2558

เพียงแค่ฟัง ก็นับเป็นกุศล เพราะฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน หากพิจรณาก็นับว่ากุศลอีก แต่ถ้าเข้าใจจนจรดกระดูก ก็เป็นมหากุศลเพราะจะเกิดความประพฤติปฎิบัติตาม หากไม่เข้าใจก็จะสะสมในจิตทุกขณะ เพราะฉะนั้นการเจริญกุศลทุกด้านจึงขาดไม่ได้ แต่ถ้าเจริญกุศลทุกด้านหากสติเกิดระลึกรู้ว่าไม่ใช่เราที่กระทำ นั่นแหละค่ะมหากุศลยิ่ง กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 14 มิ.ย. 2558

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรตลอดจนทุกๆ ท่านที่ร่วมฟังและสนทนาธรรม มาณ.โอกาสนี้

 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nong
วันที่ 15 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
siraya
วันที่ 15 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 15 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 21 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
nakul63
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

การแสวงหาจะหมดไปได้  ด้วยการรู้ความจริง  ในสภาพธรรมในขณะนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 28 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ