Print 
เก็บเล็กผสมน้อย ชมรมบ้านธัมมะ ณ สัตหีบ ๙-๑๑ มิ.ย.๒๕๕๘
 
paderm
paderm
วันที่  14 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26632
อ่าน  1,169

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

               เก็บเล็กผสมน้อย ชมรมบ้านธัมมะ ณ สัตหีบ 9-11 มิ.ย.2558

@ เราไม่รู้เลยค่ะ ว่าขณะที่เข้าใจธรรม แม้เพียงเล็กน้อย มีค่ายิ่ง และ แสดงถึงการสะสมมา และอนัตตา  ไม่ประมาทที่จะสะสมปัญญาต่อไป

@ ขณะที่เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรามากขึ้นเรื่อยๆ สำนวนของความเป็นเรา ก็น้อยลง ที่คิดจะทำ จะละ ค่ะ

@ ปกติ เกิดแล้ว จะทำอะไรได้คะ นอกจาก สะสมเหตุที่จะค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่เกิดแล้วว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราในขณะที่เกิดแล้ว

@ อกุศลก็เกิดเป็นปกติ ขณะนี้ค่ะ   ไม่ต้องไปทำอะไร เกิดแล้วทำอะไรได้ แต่ผู้สะสมความเข้าใจมา ปัญญาสามารถเกิดแทรกได้ว่าเป็นธรรม ค่ะ

@ ความเป็นตัวตนสะสมมาตลอด เนิ่นนาน แล้วจะให้หายไปไหนคะ ปกติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น ที่จะมีอกุศล มีตัวตนที่จะทำ ผู้มั่นคงคือ  รู้ทั่ว แม้ขณะที่เป็นเราเป็นตัวตน ค่ะ

@ ขณะนี้ทั้งนั้นเลยค่ะ ทุกๆชาติเหมือนเดิมตลอด เห็น ได้ยิน ต่างกันที่เรื่องที่คิดนึก แล้วอะไรที่มีจริง นอกเสียจากธรรมเป็นไปทุกๆชาติ  เพราะฉะนั้น น่าสงสารไหมคะ วนเวียนอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าเป็นธรรม จนกว่า ณ กาลครั้งหนึ่งที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรม

@ จับด้ามมีด ไงคะ แม้รอยยังไม่ปรากฎ กับด้ามมีด ความเข้าใจธรรม ที่สะสมมาน้อยมาก  แล้วจะให้รู้มาก จะละกิเลสได้อย่างไร ฟังต่อไปเท่านั้น ค่ะ

@ เห็นไหมคะ ใครจะไปคิดว่าจะได้ฟังธรรม ในรถตู้ ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ เบาสบายด้วยความเข้าใจว่าเป็นอนัตตา

@ สองคำนะคะ สำคัญมาก อนัตตา และ ละ ตั้งแต่ต้นจนจบ  เริ่มฟัง ก็ละ ความที่จะทำ จะละ เพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่ธรรม นั่นคือ อนัตตา และ คิดจะละไหมคะ ไม่เลย เพราะธรรมฝ่ายดีจะทำหน้าที่ละเอง

@ อาจหาญร่าเริง จริงๆค่ะ เพราะ เข้าใจว่าไม่มีเรา เบาสบายที่จะไม่ทำ อาจหาญ ร่าเริง ด้วยปัญญา ด้วยความเข้าใจถูกนั่นเองครับ

@ ผัสสะ ชื่อต่างๆ มีจริงใช่ไหมคะ ทุกอย่างเลย ไม่ใช่ให้จำ แต่ เพื่อเข้าใจถูกในสภาพธรรมนั้น เพราะมีจริงในขณะนี้ นั่นคือเข้าใจถูกในสิ่งนั้น ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ เกิดแล้วนี่คะ เกิดให้รู้ สิ่งที่เกิดไปแล้วรู้ได้ไหม ต่อไปก็เกิดอีก ไม่กังวล คือ ไม่ใช่ไปอยากรู้ใส่ชื่อในสิ่งที่เกิดแล้ว อบรมปัญญาจนกว่าจะรู้ในขณะที่เกิดใหม่ ว่าเป็นธรรม  ไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ดูสิคะ ทะเล ไงคะ ห้วงน้ำกิเลส กว้างใหญ่เหลือเกิน กว่าจะข้ามได้ ด้วยปัญญาค่ะ ที่เข้าใจถูกในขณะนี้

@ จะต่อเรือข้ามทะเลหรือคะ ต่อด้วยตัวตนที่จะทำ ที่จะพยายามหรือเปล่า เรืออะไรคะ  ไม่มีทางข้ามฝั่งได้ ถ้าเริ่มจากความเป็นเรา แต่ถ้าเริ่มจากความเข้าใจถูกเบื้องต้นว่า เป็นธรรม ข้ามได้ แต่ยาวนาน ค่ะ

@ หนทางนี้เหมือนปล่อย ไม่ทำอะไร ที่จะละกิเลส แต่แท้ที่จริง ฟัง สนทนา อยู่ค่ะ เข้าใจ  ก็ไม่พัก และ ไม่เพียร ในขณะนั้นค่ะ

@ สนทนาอย่างนี้สบายๆ ค่ะ   เมื่อไหร่เมื่อนั้น  ที่จะได้สนทนา  และ  แสดงถึงความเป็น อนัตตา ด้วย และ ความเข้าใจก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่จริงๆ ค่ะ

@ อย่าคิดถึงชื่อไกลนะคะ ถ้ายังไม่รู้ความจริงเบื้องต้นในธรรม สะสมความเข้าใจ มั่นคงว่า มีแต่ธรรม ค่ะในขณะนี้

@ พระองค์ถึงแสดงว่า สัญญาที่มั่นคง ที่เป็นเหตุให้เกิดสติปัฏฐานรู้ความจริง มั่นคงอย่างไรคะ ขณะนี้เอง เข้าใจขั้นการฟังเสมอๆ ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ยากเหลือเกินแต่ถึงได้ไหมคะ พระอริยะ อ่านประวัติท่านสิคะ ท่านก็อบรมอย่างยาวนาน  และ ท่านก็ไม่รู้เหมือนพวกเรามาก่อน เพราะฉะนั้น ฟังต่อไปค่ะ

@เต่าขาขาด ดูสิคะ กิเลสมากแค่ไหน ยังยินดีในอัตภาพ การเกิดอย่างนั้น ภวตัณหาจริงๆค่ะ

@ ปริเฉทอากาศ แทรกขั้นทุกกลาป กิเลสก็แทรกขั้นเกิดตลอด แล้วจะไปละตอนไหน นอกเสียจากขณะที่เข้าใจเท่านั้นไม่ต้องไปละกิเลสนะคะ ค่อยๆเข้าใจไป

@ อย่าไปคิดถึงใจคนอื่น เพียงกายภายนอก เพราะอนัตตา ต่างจิตต่างใจ แต่ไม่ลืมที่เหมือนกัน คือ เป็นธรรมแต่ละขณะเท่านั้น ค่ะ

@ แม้แต่คำว่า บารมี และ อนัตตา และ ปัญญา สอดคล้องกันเสมอเพราะเป็นเรื่องของปัญญาเท่านั้น ค่ะ

@ คำใดที่พระองค์แสดง ขณะนี้เท่านั้นค่ะ และ ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ ไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่น เพราะเป็นสิ่งที่ควรรู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@ ผ่านไปหมดเลยค่ะ จิตเห็น และ เกิดต่อไหมคะ เกิดต่ออีก แล้วอะไรที่ควรรู้ ขณะเกิดใหม่  ขณะนี้เอง ค่ะ

@ หนทางข้ามทะเล โอฆะ ยากมาก เห็นไหมคะ กว้างใหญ่เหลือเกิน ฝั่งโน้นคะ ดูสิค่ะ  ฝั่งดับกิเลส แต่อันตราย คือ กิเลส ที่ระหว่างเดินทางข้ามทะเล หนทางถูก คือ ไม่ว่ากิเลสอะไรเกิด ก็มั่นคง ว่าคือ ธรรม ค่ะ

 ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 13:07 น.

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง  และขออนุโมทนาในกุศลจิต อ.ผเดิม ยี่สมบุญ เป็นบุญที่สั่งสมในปางก่อนจึงได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องและตรง ขอฟังพระธรรมด้วยความเคารพต่อไป

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
thilda
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 14:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 14:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 15:13 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pulit
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 16:05 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 16:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Noparat
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 19:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
papon
papon
วันที่ 14 มิ.ย. 2558 21:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 01:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 10:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 11:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 11:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 มิ.ย. 2558 15:02 น.

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิต อ.ผเดิม ด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 21:23 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 08:53 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 28 ส.ค. 2558 20:25 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 9 ม.ค. 2559 19:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 16 ก.ค. 2559 21:10 น.

@ โอฆะ ห้วงน้ำที่กว้างใหญ่ ต้องข้ามด้วยปัญญา กราบอนุโมทนา.ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560 13:55 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ