เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่หาดใหญ่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘
 
paderm
paderm
วันที่  23 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26683
อ่าน  1,770

 เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่หาดใหญ่ 23 มิ.ย.2558

@ พระธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่า ล้ำค่ายังไงคะ ไม่มีใครเอาเงินไปซื้อความเข้าใจได้เลย ค่ะ นอกเสียจากการฟัง ศึกษาพระธรรมในหนทางที่ถูก

@ เงินทองเท่าจักรวาล ก็ไม่สามารถจะซื้อความเห็นถูก แม้เพียงคำแค่นี้ว่า ธรรมมีจริงแต่ละหนึ่ง  เป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ สิ่งบางสิ่งไม่มีค่า เพราะ เงินซื้อได้   

@ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมรดก จะได้ความเข้าใจถูก ถ้าไม่มีบุญที่สะสมไว้แต่ปางก่อน ก็ไม่สามารถรับมรดก ความเข้าใจถูกได้ คนที่อยู่ห้อง ที่ได้ฟัง  คนที่อื่นทำไมไม่ได้ฟัง คะ เพราะ ต้องสะสมบุญไว้แต่ปางก่อน และ ถ้าได้สะสมแล้วก็ฟัง เห็นประโยชน์ต่อไป ค่ะ

@ ขณะที่เห็น เห็นพระพุทธรูปทองคำ เป็นไง คะ สวยไหม  ติดข้อง แล้ว ค่ะ เร็วมาก ปัญญาเท่านั้นค่ะ ที่จะรู้ตามความเป็นจริง

@ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ใครทำหรือเปล่า หรือสอนให้เข้าใจ นี่ต่างกันสิ้นเชิง ค่ะ ผู้ที่ได้ฟังเข้าใจ เป็นปัญญาของตนเอง ต้องไปทำอะไรไหมคะ

@ เข้าใจทุกอย่างว่าเป็นธรรม แม้ความเข้าใจก็เป็นธรรมไม่ใช่เรา ทุกอย่างเป็นธรรม การเข้าใจเช่นนี้ เป็นการเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มรดก อันล้ำค่า คือ ความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เรา

@ ทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไป ก่อนจากไป ควรเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือไม่

@ เข้าใจถูกเมื่อไหร่ เริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ พระองค์ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณ เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ศึกษาธรรม จะกล่าวว่ารู้จักพระพุทธเจ้าได้อย่างไร

@ ใครทำให้ตายได้ไหม  ถ้ากรรมไม่ทำให้ตาย ก็ไม่ตาย 

@ ความเข้าใจถูก ก็ไม่ใช่เรา สิ่งที่มีจริงเมื่อเกิด  ถ้าไม่เกิดก็ไม่มี แต่ เพราะ สภาพธรรมเกิดดับรวดเร็ว สุดประมาณได้ จึงไม่เห็นตามความเป็นจริงของสภาพธรรม

@ ศึกษาธรรมด้วยความเป็นเรา คิดเอาเองตลอด ไม่มีทางเข้าใจถูกได้ และ ไม่มีทางที่จะตรงตามความเป็นจริง ต่อเมื่อได้ฟัง ศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ค่ะ

@ ขณะใดก็ตามที่เห็น  มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้น แค่นี่ค่ะ คิดไม่ออกอีกและ เห็นเสียงได้ไหม เห็นกลิ่นได้ไหม เห็นรสได้ไหม ไม่ได้เลย ค่ะ เห็นสีเท่านั้น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและมีจริงในขณะที่เกิดขึ้น ไม่เป็นสภาพ ไม่เป็นอะไรเลย ถ้าไม่คิด

@ จิตไม่มีที่อยู่  ไม่ล่องลอย จิตเกิดขึ้นและดับไป เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรา จิตเห็น จิตได้ยิน ไม่มีเรา 

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ladawal
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

กราบบูชาพระคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างสูง อนุโมทนาขอบพระคุณกุศลจิต อ.ผเดิม ยี่สมบุญ ด้วยค่ะ ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อฟังพระธรรมต่อไปค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นอย่างสูง

ขอบพระคุณอ.ผเดิม ที่เก็บเล็กผสมน้อยพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาฝาก

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
thilda
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

@ เงินทองเท่าจักรวาล ก็ไม่สามารถจะซื้อความเห็นถูก แม้เพียงคำแค่นี้ว่า ธรรมมีจริงแต่ละหนึ่ง  เป็นธรรมไม่ใช่เรา

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณและ ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.ผเดิม ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 มิ.ย. 2558

สาธุ อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
AmAm
AmAm
วันที่ 24 มิ.ย. 2558

สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ ขอขอบคุณ อ. ผเดิมมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
papon
papon
วันที่ 24 มิ.ย. 2558

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 มิ.ย. 2558

จิตไม่มีที่อยู่  ไม่ล่องลอย จิตเกิดขึ้นและดับไป เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรา จิตเห็น จิตได้ยิน ไม่มีเรา

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 27 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ