เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่หาดใหญ่ 25 มิถุนายน 2558
 
paderm
paderm
วันที่  25 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26689
อ่าน  1,358

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่หาดใหญ่ 25 มิถุนายน 2558

@ ถ้ามีความเข้าใจวันนี้ ย่อมถึงวันนั้น วันที่รู้ความจริงของสภาพธรรมได้ แต่ ถ้าเพิ่งเริ่มฟัง จะไปเข้าใจอะไร ได้มาก ค่ะ

@ เมื่อเป็นความจริง ค่ะ  ไม่ต้องคิดถึงเลย ว่าเมื่อไหร่  วันหนึ่งก็สามารถรู้ความจริงได้แน่นอน ด้วยการเข้าใจที่ถูกต้อง

@ คบกันเป็นมิตรที่หวังดีจริงๆ ไม่หวังร้ายเลยในเรื่องใดทั้งสิ้น  แล้วก็จากกัน เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนดี ด้วยการเข้าใจพระธรรม เกื้อกูลกันและกัน

@ถ้าเห็นถูก จะมีปัญหาไหม  ปัญหาจึงเกิดจากความไม่รู้ และ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง

@ ถ้าทุกคนแก้ปัญหา จะไม่มีปัญหาเลย  ความเห็นถูกและกุศลธรรมเป็นปัญหาไหม ต้องตรง ค่ะ

@ ก่อนอื่นขอให้ทราบว่า ใครก็ตามที่จะดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่ ไม่ไดศึกษาธรรม ดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ค่ะ

กิเลสมีมาก ถ้าไม่เริ่มวันนี้ เดี๋ยวนี้ แล้วเมื่อไหร่จะเริ่ม  ก็สะสมแต่อกุศลอย่างเดียว

@ พระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประมาณค่าไม่ได้เลย  เพราะเริ่มเห็นอกุศลของตนเอง ใครจะแก้ให้เรา 

@ ไม่รู้จะได้ฟังธรรมต่อไปอีกนานเท่าไหร่ ใครจะรู้

@ เมื่อวานค่อยๆ หายไป หมดไป ทีละขณะ เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ค่ะ ค่อยๆ หมดไป ไม่เหลือเลย ค่ะ

ค่อยๆ เข้าใจขึ้น ตรงที่สุด ค่ะ คือ ขั้นการฟัง

@ ประโยชน์สูงสุด คือ แต่ละขณะที่เข้าใจพระธรรม ในชาติทีได้เกิดเป็นมนุษย์

@ สิ่งที่ภายนอก ยังพอขัดเกลาได้ แต่ สิ่งที่อยู่ภายในแท้ๆ อะไรจะขัดเกลาได้ นอกจากความเข้าใจพระธรรม

@ ขณะที่เข้าใจธรรมเมื่อไหร่ ไม่ติดข้อง แต่ค่อยๆ ละความไม่รู้ไปทีละน้อย ค่ะ

@ ผู้ที่เห็นประโยชน์ในการฟังธรรม คือ ไม่คิดเอง แต่เท่าที่เห็น คือ คิดเองด้วยความเป็นเรา สงสัย เช่น ทำไมตรงนี้เป็นอย่างนั้น ทำไมตรงนั้นเป็นอย่างนี้

@ อยู่ในความมืด มืดสนิท แม้ขณะนี้ เห็น เป็นเราที่เห็น เป็นเราที่ได้ยิน มืดสนิทจากความไม่รู้

@ พระธรรมที่ทำให้เข้าใจ ค่อยๆ ทำให้มืด ค่อยๆ ปรำฏ รู้ความจริง

@ สะสมบารมี เพื่อเดินทางสู่งฝั่งที่มีกิเลส ไปสู่ฝั่งที่ไม่มีกิเลส  ขาดบารมี ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลย

@ ฟังพระธรรม ไม่ใช่ฟังคนอื่น ไม่ใช่คิดเอง แต่ฟังของพระพุทธเจ้า แต่เมื่อได้เข้าใจ ลึกลงไปทุกครั้ง คือ ค่อยๆ เข้าใจขึ้น ค่ะ

@ ธรรมไม่ใช่สำหรับห่วงใย ไม่ใช่สำหรับเฉพาะ ญาติพี่น้องเรา แต่สำหรับทุกคนที่สะสมความเห็นถูกมา

@ ปัญญานำไปในกิจทั้งปวงเพราะเข้าใจถูกต้อง

@ ปัญญาทวนกระแสความเป็นเรา ความติดข้อง แต่ เพราะสะสมมาน้อย พอฟังเสร็จ จะทำยังไง ไหลไปตามกระแสกิเลสอีก

@ คิดว่าจะทำอย่างไร จะเข้าใจยัง ก็ลืมความเป็นอนัตตา ลืมว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย ค่ะ

@ ถ้าไม่ตรง ไม่ได้สาระจากพระธรรม เพราะพระธรรมตรง

@ ความจริงของธรรมเป็นอย่างงี้และกลัวความจริงได้อย่างไร

@ และทุกคนที่สะสม ถ้ามีปัจจัยที่จะได้ฟัง ไม่ต้องห่วงเขาเลยค่ะ ชีวิตของเขาเอง จะผันมาหาธรรมเอง เพราะเขาได้สะสมเหตุที่ดี ที่จะสนใจพระธรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ค่ะ

@ มุ่งแต่จะคิดให้เขาดี แล้วเราหละ ทุกข์ใจที่เขาไม่เป็นอย่างนั้น รักษาใจตัวเองหรอืเปล่า ค่ะ  ขณะที่คิดจัดการ เป็นอัตตา ตัวตน ค่ะ เพียงแค่จิตตัวเอง จัดการได้ไหม  แค่จิตตัวเองยังจัดการไมได้เลย ค่ะ

@ การฟัง ศึกษาพระธรรม ขณะที่เข้าใจ ขณะนั้น รักษาจิตในขณะนั้น

 ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็น 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบขอบพระคุณท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ มศพ.และวิทยากรทุกท่าน

การอบรมเจริญปัญญา ด้วยการศึกษาพระธรรม ประเสริฐที่สุด

ขณะที่เข้าใจความจริง คือขณะที่ละความไม่รู้

ขออนุโมทนากุศลจิต อ.ผเดิม ยี่สมบุญ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

@ คบกันเป็นมิตรที่หวังดีจริงๆ ไม่หวังร้ายเลยในเรื่องใดทั้งสิ้น  แล้วก็จากกัน เท่านั้นเอง

@ อยู่ในความมืด มืดสนิท แม้ขณะนี้ เห็น เป็นเราที่เห็น เป็นเราที่ได้ยิน มืดสนิทจากความไม่รู้

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
peem
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
dawhan
dawhan
วันที่ 25 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ปวีร์
วันที่ 26 มิ.ย. 2558

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผม

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 26 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 28 มิ.ย. 2558

ธรรมะหากเข้าใจ จะไม่ลืม 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
raynu.p
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
napachant
napachant
วันที่ 3 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
kullawat
วันที่ 9 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ