Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่หาดใหญ่ 25 มิถุนายน 2558
 
paderm
paderm
วันที่  25 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26689
อ่าน  838

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่หาดใหญ่ 25 มิถุนายน 2558

@ ถ้ามีความเข้าใจวันนี้ ย่อมถึงวันนั้น วันที่รู้ความจริงของสภาพธรรมได้ แต่ ถ้าเพิ่งเริ่มฟัง จะไปเข้าใจอะไร ได้มาก ค่ะ

@ เมื่อเป็นความจริง ค่ะ  ไม่ต้องคิดถึงเลย ว่าเมื่อไหร่   วันหนึ่งก็สามารถรู้ความจริงได้แน่นอน ด้วยการเข้าใจที่ถูกต้อง

@ คบกันเป็นมิตรที่หวังดีจริงๆ ไม่หวังร้ายเลยในเรื่องใดทั้งสิ้น  แล้วก็จากกัน เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนดี ด้วยการเข้าใจพระธรรม เกื้อกูลกันและกัน

@ถ้าเห็นถูก จะมีปัญหาไหม  ปัญหาจึงเกิดจากความไม่รู้ และ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง

@ ถ้าทุกคนแก้ปัญหา จะไม่มีปัญหาเลย  ความเห็นถูกและกุศลธรรมเป็นปัญหาไหม ต้องตรง ค่ะ

@ ก่อนอื่นขอให้ทราบว่า ใครก็ตามที่จะดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่ ไม่ไดศึกษาธรรม ดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ค่ะ

กิเลสมีมาก ถ้าไม่เริ่มวันนี้ เดี๋ยวนี้ แล้วเมื่อไหร่จะเริ่ม   ก็สะสมแต่อกุศลอย่างเดียว

@ พระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประมาณค่าไม่ได้เลย  เพราะเริ่มเห็นอกุศลของตนเอง ใครจะแก้ให้เรา 

@ ไม่รู้จะได้ฟังธรรมต่อไปอีกนานเท่าไหร่ ใครจะรู้

@ เมื่อวานค่อยๆหายไป หมดไป ทีละขณะ เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ค่ะ ค่อยๆหมดไป ไม่เหลือเลย ค่ะ

ค่อยๆเข้าใจขึ้น ตรงที่สุด ค่ะ คือ ขั้นการฟัง

@ ประโยชน์สูงสุด คือ แต่ละขณะที่เข้าใจพระธรรม ในชาติทีได้เกิดเป็นมนุษย์

@ สิ่งที่ภายนอก ยังพอขัดเกลาได้ แต่ สิ่งที่อยู่ภายในแท้ๆอะไรจะขัดเกลาได้ นอกจากความเข้าใจพระธรรม

@ ขณะที่เข้าใจธรรมเมื่อไหร่ ไม่ติดข้อง แต่ค่อยๆละความไม่รู้ไปทีละน้อย ค่ะ

@ ผู้ที่เห็นประโยชน์ในการฟังธรรม คือ ไม่คิดเอง แต่เท่าที่เห็น คือ คิดเองด้วยความเป็นเรา สงสัย เช่น ทำไมตรงนี้เป็นอย่างนั้น ทำไมตรงนั้นเป็นอย่างนี้

@ อยู่ในความมืด มืดสนิท แม้ขณะนี้ เห็น เป็นเราที่เห็น เป็นเราที่ได้ยิน มืดสนิทจากความไม่รู้

@ พระธรรมที่ทำให้เข้าใจ ค่อยๆ ทำให้มืด ค่อยๆปรำฏ รู้ความจริง

@ สะสมบารมี เพื่อเดินทางสู่งฝั่งที่มีกิเลส ไปสู่ฝั่งที่ไม่มีกิเลส   ขาดบารมี ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลย

@ ฟังพระธรรม ไม่ใช่ฟังคนอื่น ไม่ใช่คิดเอง แต่ฟังของพระพุทธเจ้า แต่เมื่อได้เข้าใจ ลึกลงไปทุกครั้ง คือ ค่อยๆเข้าใจขึ้น ค่ะ

@ ธรรมไม่ใช่สำหรับห่วงใย ไม่ใช่สำหรับเฉพาะ ญาติพี่น้องเรา แต่สำหรับทุกคนที่สะสมความเห็นถูกมา

@ ปัญญานำไปในกิจทั้งปวงเพราะเข้าใจถูกต้อง

@ ปัญญาทวนกระแสความเป็นเรา ความติดข้อง แต่ เพราะสะสมมาน้อย พอฟังเสร็จ จะทำยังไง ไหลไปตามกระแสกิเลสอีก

@ คิดว่าจะทำอย่างไร จะเข้าใจยัง ก็ลืมความเป็นอนัตตา ลืมว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย ค่ะ

@ ถ้าไม่ตรง ไม่ได้สาระจากพระธรรม เพราะพระธรรมตรง

@ ความจริงของธรรมเป็นอย่างงี้และกลัวความจริงได้อย่างไร

@ และทุกคนที่สะสม ถ้ามีปัจจัยที่จะได้ฟัง ไม่ต้องห่วงเขาเลยค่ะ ชีวิตของเขาเอง จะผันมาหาธรรมเอง เพราะเขาได้สะสมเหตุที่ดี ที่จะสนใจพระธรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ค่ะ

@ มุ่งแต่จะคิดให้เขาดี แล้วเราหละ ทุกข์ใจที่เขาไม่เป็นอย่างนั้น รักษาใจตัวเองหรอืเปล่า ค่ะ  ขณะที่คิดจัดการ เป็นอัตตา ตัวตน ค่ะ เพียงแค่จิตตัวเอง จัดการได้ไหม  แค่จิตตัวเองยังจัดการไมได้เลย ค่ะ

@ การฟัง ศึกษาพระธรรม ขณะที่เข้าใจ ขณะนั้น รักษาจิตในขณะนั้น

 ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 12:41 น.

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบขอบพระคุณท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ มศพ.และวิทยากรทุกท่าน

การอบรมเจริญปัญญา ด้วยการศึกษาพระธรรม ประเสริฐที่สุด

ขณะที่เข้าใจความจริง คือขณะที่ละความไม่รู้

ขออนุโมทนากุศลจิต อ.ผเดิม ยี่สมบุญ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 15:00 น.

@ คบกันเป็นมิตรที่หวังดีจริงๆ ไม่หวังร้ายเลยในเรื่องใดทั้งสิ้น  แล้วก็จากกัน เท่านั้นเอง

@ อยู่ในความมืด มืดสนิท แม้ขณะนี้ เห็น เป็นเราที่เห็น เป็นเราที่ได้ยิน มืดสนิทจากความไม่รู้

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 15:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 17:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 21:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
dawhan
วันที่ 25 มิ.ย. 2558 23:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ปวีร์
วันที่ 26 มิ.ย. 2558 15:27 น.

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผม

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 26 มิ.ย. 2558 16:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 มิ.ย. 2558 21:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 28 มิ.ย. 2558 22:35 น.

ธรรมะหากเข้าใจ จะไม่ลืม 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 มิ.ย. 2558 10:43 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
raynu.p
วันที่ 29 มิ.ย. 2558 11:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
napachant
napachant
วันที่ 3 ก.ค. 2558 11:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ