Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านใบแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ก.ค.2558
 
paderm
paderm
วันที่  14 ก.ค. 2558
หมายเลข  26782
อ่าน  1,088

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านใบแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ก.ค.2558 

@ เพื่อนบอกว่าจิตใจไม่สบายเลย เพื่อนก็เข้าใจว่า ความไม่สบายใจก็เป็นตัวเขา  เป็นเขาตลอด เพราะฉะนั้น ที่ทุกข์เพราะไม่รู้ค่ะ จนกว่าจะค่อยๆ เข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใชเราเลย ค่ะ

@ เพื่อนเป็นทุกข์ บอกเพื่อนอย่าเป็นทุกข์ได้ไหมครับ ไม่สามารถให้หายได้เลย ต่อเมื่อได้เข้าใจความจริง เข้าใจว่าทุกข์มีจริง เป็นธรรม ค่ะ

@ ประโยชน์ที่ได้มาที่นี้ ฟังวันนี้ ประโยชน์คือความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เป็นเบื้องต้นตามลำดับ จนกระทั่งความเข้าใจถูกเริ่มมี และ จนกระทั่งความมั่นคงอยู่ในใจว่ามีแต่ธรรมไม่ใช่เรา

@เงินทอง ไม่สามารถซื้อปัญญาได้ นอกจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่จะค่อยๆ มั่นคงว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา เกิดจากเหตุปัจจัย

 

@ ยุคนี้เป็นยุคปฏิบัติ และ ปฏิบัติคืออะไร ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ยุคนี้ คือ ยุคไม่รู้

@ มีคนชวนไป ไปปฏิบัติ ไปแล้วไม่รู้ เมื่อไปแล้วไม่รู้ จะไปอีกไหม

@ ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้อง  ก็จะทิ้งความเห็นผิด แต่ถ้ายังมีความเห็นผิด ก็จะไม่ทิ้งความเห็นผิด ซึ่งเป็นอนัตตา ค่ะ

@ ถ้ามีปริยัติ มีความเข้าใจถูก จะทำตามคนที่ไม่รู้ไหม เพราะ ความเข้าใจถูก ย่อมไม่พาไปทางผิด

@ ฟังแล้วโล่งใจ สบายใจไหม  ชีวิตนี้สั้นมาก เป็นผู้มีเมตตา หวังดีต่อผู้ไม่รู้ หวังดีต่อผู้ประพฤติผิด กล่าวธรรมเพื่อประโยชน์

@ พระสารีบุตร ยังไม่ได้เป็นพระสารีบุตร ยังไม่บรรลุธรรม ก็ฟังธรรมจากพระอัสสชิ ก็รู้แจ้งธรรม ตามความเป็นจริงได้ เมื่อปัญญาถึงพร้อม ไม่ว่าที่ไหน ค่ะ

@ พอโกรธเกิดขึ้น ต้องเรียกไหม คะ  ไม่ต้องเรียกเลย เพราะ มีลักษณะอยู่แล้ว ค่ะ

@ พอได้ยินคำว่า บุญ เหมือนวัตถุที่จะได้ แต่ จริงๆ เป็นธรรม ถ้าเป็นบุญจริงๆ ก็คือ ธรรมฝ่ายดีงาม ที่สามารถจะขัดเกลากิเลส  เมื่อจิตใจดีงามเกิดขึ้น ย่อมสละสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าไปวัดต้องการอะไร ถ้ากระทำด้วยความหวังเป็นบุญไหม คะ ไม่ใช่บุญ แต่การ กระทำใดโดยไม่หวัง เป็นบุญ  ให้คนในบ้านเป็นบุญไหม  หรือ หวังให้เขาตอบแทนทำงานดีๆ เพราะฉะนั้น พระธรรมเป็นเรื่องที่ตรงอย่างยิ่ง ถ้าจิตใจที่ดีงามเกิดขึ้น ไม่ว่ากับใคร ก็เป็นบุญ

@ จะไปไหนคะ เนี่ย ทีละคำให้เข้าใจ ไม่ต้องไปไหนไกล ค่อยๆ เข้าใจไป คะ

@ ชาตินี้จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้า ก็สะสมบุญไป ในการเข้าใจพระธรรม

@ วันนี้ มีทุกข์หรือยัง ถ้าไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อน เพราะ เหมือนไม่ได้ทุกข์อะไร   แต่ความจริง แม้ขณะที่รับประทานอาหาร ขณะที่ทาน มีรสเดียว หรือ หลายรส  แต่ เพราะ มีความยินดีพอใจในสุข ก็ไปหาสุขอื่น อีก รสอื่นอีก ก็แสดงถึงความแปรปรวนไป ของความสุขนั้น ก็เป็น ทุกข์

@ ทุกวันนี้สุขจริง  หรือ ถ้าสุขจริงๆ ก็ไม่ต้องขวนขวายไปไหน

@ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยั่งยืน ร่างกายเจ็บ รักษาได้ หายได้ ใจเจ็บ รักษาได้ หายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น ชั่วคราวและหมดไป ไม่เหลือเลย เป็นสังขารทุกข์ และ ไม่มีเรา มีแต่ธรรมแต่ละหนึ่งจริงๆ ค่ะ

@ การจะละกิเลส ต้องอบรมปัญญายาวนาน และ บารมี 10 ที่เป็นความดีประการต่างๆ ที่จะละขัดเกลากิเลส

@ ธรรมดาไม่รู้สึกก็เพ้อกันไป แต่พอศึกษาธรรม ก็เพ้อกันไปในธรรม  กล่าวธรรมเข้าใจหรือเปล่า

@ เวลากล่าวธรรม ทำไมเราต้องอ้างอิงคนอื่น มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่า

@ ลึกซึ้งมากไหม คะ ละเอียดไหม คะ ธรรม นั่นคือ อภิธรรม

@ อภิธรรมอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้มีไหม กำลังเรียน กำลังฟังอภิธรรมหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ในตำรา

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 14 ก.ค. 2558 12:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2558 13:42 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.ค. 2558 15:01 น.

ชาตินี้จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้า ก็สะสมบุญไป ในการเข้าใจพระธรรม

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Phutporn
วันที่ 14 ก.ค. 2558 15:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 14 ก.ค. 2558 17:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.ค. 2558 17:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 14 ก.ค. 2558 19:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 ก.ค. 2558 21:48 น.

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
thilda
วันที่ 14 ก.ค. 2558 23:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tee
วันที่ 15 ก.ค. 2558 08:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 15 ก.ค. 2558 10:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 ก.ค. 2558 11:54 น.

สาธุ อนุโมทนาและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 ก.ค. 2558 13:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
siraya
วันที่ 15 ก.ค. 2558 15:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
tinagrit
tinagrit
วันที่ 17 ก.ค. 2558 09:04 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
peem
วันที่ 18 ก.ค. 2558 15:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 25 ธ.ค. 2560 01:06 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ