เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านใบแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ก.ค.2558
 
paderm
paderm
วันที่  14 ก.ค. 2558
หมายเลข  26782
อ่าน  1,495

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่บ้านใบแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ก.ค.2558 

@ เพื่อนบอกว่าจิตใจไม่สบายเลย เพื่อนก็เข้าใจว่า ความไม่สบายใจก็เป็นตัวเขา  เป็นเขาตลอด เพราะฉะนั้น ที่ทุกข์เพราะไม่รู้ค่ะ จนกว่าจะค่อยๆ เข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใชเราเลย ค่ะ

@ เพื่อนเป็นทุกข์ บอกเพื่อนอย่าเป็นทุกข์ได้ไหมครับ ไม่สามารถให้หายได้เลย ต่อเมื่อได้เข้าใจความจริง เข้าใจว่าทุกข์มีจริง เป็นธรรม ค่ะ

@ ประโยชน์ที่ได้มาที่นี้ ฟังวันนี้ ประโยชน์คือความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เป็นเบื้องต้นตามลำดับ จนกระทั่งความเข้าใจถูกเริ่มมี และ จนกระทั่งความมั่นคงอยู่ในใจว่ามีแต่ธรรมไม่ใช่เรา

@เงินทอง ไม่สามารถซื้อปัญญาได้ นอกจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่จะค่อยๆ มั่นคงว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา เกิดจากเหตุปัจจัย

 

@ ยุคนี้เป็นยุคปฏิบัติ และ ปฏิบัติคืออะไร ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ยุคนี้ คือ ยุคไม่รู้

@ มีคนชวนไป ไปปฏิบัติ ไปแล้วไม่รู้ เมื่อไปแล้วไม่รู้ จะไปอีกไหม

@ ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้อง  ก็จะทิ้งความเห็นผิด แต่ถ้ายังมีความเห็นผิด ก็จะไม่ทิ้งความเห็นผิด ซึ่งเป็นอนัตตา ค่ะ

@ ถ้ามีปริยัติ มีความเข้าใจถูก จะทำตามคนที่ไม่รู้ไหม เพราะ ความเข้าใจถูก ย่อมไม่พาไปทางผิด

@ ฟังแล้วโล่งใจ สบายใจไหม  ชีวิตนี้สั้นมาก เป็นผู้มีเมตตา หวังดีต่อผู้ไม่รู้ หวังดีต่อผู้ประพฤติผิด กล่าวธรรมเพื่อประโยชน์

@ พระสารีบุตร ยังไม่ได้เป็นพระสารีบุตร ยังไม่บรรลุธรรม ก็ฟังธรรมจากพระอัสสชิ ก็รู้แจ้งธรรม ตามความเป็นจริงได้ เมื่อปัญญาถึงพร้อม ไม่ว่าที่ไหน ค่ะ

@ พอโกรธเกิดขึ้น ต้องเรียกไหม คะ  ไม่ต้องเรียกเลย เพราะ มีลักษณะอยู่แล้ว ค่ะ

@ พอได้ยินคำว่า บุญ เหมือนวัตถุที่จะได้ แต่ จริงๆ เป็นธรรม ถ้าเป็นบุญจริงๆ ก็คือ ธรรมฝ่ายดีงาม ที่สามารถจะขัดเกลากิเลส  เมื่อจิตใจดีงามเกิดขึ้น ย่อมสละสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าไปวัดต้องการอะไร ถ้ากระทำด้วยความหวังเป็นบุญไหม คะ ไม่ใช่บุญ แต่การ กระทำใดโดยไม่หวัง เป็นบุญ  ให้คนในบ้านเป็นบุญไหม  หรือ หวังให้เขาตอบแทนทำงานดีๆ เพราะฉะนั้น พระธรรมเป็นเรื่องที่ตรงอย่างยิ่ง ถ้าจิตใจที่ดีงามเกิดขึ้น ไม่ว่ากับใคร ก็เป็นบุญ

@ จะไปไหนคะ เนี่ย ทีละคำให้เข้าใจ ไม่ต้องไปไหนไกล ค่อยๆ เข้าใจไป คะ

@ ชาตินี้จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้า ก็สะสมบุญไป ในการเข้าใจพระธรรม

@ วันนี้ มีทุกข์หรือยัง ถ้าไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อน เพราะ เหมือนไม่ได้ทุกข์อะไร  แต่ความจริง แม้ขณะที่รับประทานอาหาร ขณะที่ทาน มีรสเดียว หรือ หลายรส  แต่ เพราะ มีความยินดีพอใจในสุข ก็ไปหาสุขอื่น อีก รสอื่นอีก ก็แสดงถึงความแปรปรวนไป ของความสุขนั้น ก็เป็น ทุกข์

@ ทุกวันนี้สุขจริง  หรือ ถ้าสุขจริงๆ ก็ไม่ต้องขวนขวายไปไหน

@ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยั่งยืน ร่างกายเจ็บ รักษาได้ หายได้ ใจเจ็บ รักษาได้ หายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น ชั่วคราวและหมดไป ไม่เหลือเลย เป็นสังขารทุกข์ และ ไม่มีเรา มีแต่ธรรมแต่ละหนึ่งจริงๆ ค่ะ

@ การจะละกิเลส ต้องอบรมปัญญายาวนาน และ บารมี 10 ที่เป็นความดีประการต่างๆ ที่จะละขัดเกลากิเลส

@ ธรรมดาไม่รู้สึกก็เพ้อกันไป แต่พอศึกษาธรรม ก็เพ้อกันไปในธรรม  กล่าวธรรมเข้าใจหรือเปล่า

@ เวลากล่าวธรรม ทำไมเราต้องอ้างอิงคนอื่น มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่า

@ ลึกซึ้งมากไหม คะ ละเอียดไหม คะ ธรรม นั่นคือ อภิธรรม

@ อภิธรรมอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้มีไหม กำลังเรียน กำลังฟังอภิธรรมหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ในตำรา

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ชาตินี้จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้า ก็สะสมบุญไป ในการเข้าใจพระธรรม

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Phutporn
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 ก.ค. 2558

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thilda
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tee
วันที่ 15 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 15 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 ก.ค. 2558

สาธุ อนุโมทนาและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 15 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
siraya
วันที่ 15 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
tinagrit
tinagrit
วันที่ 17 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
peem
วันที่ 18 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 25 ธ.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
kullawat
วันที่ 9 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ