เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 28 ก.ค.2558
 
paderm
paderm
วันที่  28 ก.ค. 2558
หมายเลข  26845
อ่าน  1,533

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 28 ก.ค.2558

 

@ เคยทำบุญ  ทำดี พอไหมคะ ไม่พอเลย เพราะเป็นเราทำดี เป็นตัวเราที่ดี ขณะนั้น ทำความดี ไม่เดือดร้อนใคร แต่ ดี คืออะไร ไม่รู้เลย และ จะละดี ละกิเลสได้อย่างไร

@ กุรุ แคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย ค่ะ อากาศดีมาก ค่ะ และคนที่นั้น ก็มีปัญญา อบรมเจริญปัญญา เข้าใจสภาพธรรม แต่ไม่ใช่ไปตั้งสำนักปฏิบัตินะคะ เพราะฉะนั้น ที่ตั้งว่า กุรุน้อย ที่ราชบุรี เพราะ ที่ราชบุรี มีการฟัง สนทนาธรรม เข้าใจกัน ในยุคบุกเบิก เหมือนชาวกุรุ

@ โลกทั้งโลกเป็นไปอำนาจของจิต แล้วแต่ว่าสะสมอะไรมา ดี หรือ ไม่ดี บางคนก็โกรธมาก บางคนก็ชอบไปหมด ของเต็มบ้าน เพราะฉะนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสะสมกันมาได้ แต่ ขณะนี้กำลังสะสมความเข้าใจถูกที่จะสะสมสิ่งที่ดี สะสมความเข้าใจถูกเป็นสำคัญ

@ เริ่มรู้จักว่าสนทนาคือ ธรรม ไม่ใช่เรา ที่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งการเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรม เพราะได้ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อน แม้พระธรรมยาก ลึกซึ้ง แต่ไม่เหลือวิสัย

@ ใช้คำว่าปุถุชน หนาด้วยกิเลส มีมากมาย อาสวะกิเลสที่ไหลไปทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ อยู่ตลอดเวลา เพียงฟัง ยังละกิเลสไม่ได้ แต่ ค่อยๆ เข้าใจได้ ทีละน้อย จนถึงการดับกิเลสได้ในอนาคต

@ ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและค่อยๆ เข้าใจขึ้น  ถ้าเข้าใจแล้ว จะเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจได้ไหม ซึ่งสิ่งที่มีจริง ภาษาบาลีเรียกว่า ธรรม ไม่ต้องไปหาธรรมที่อื่น แต่ ขณะที่ค่อยๆ เข้าใจสภาพธรรม ก็ค่อยๆ ละกิเลส คือ ความไม่รู้ในขณะนั้น ทีละน้อย

@ พอได้ยินคำว่า ระลึกสภาพธรรม ก็จะข้ามขั้น ค่ะ ยังไม่รู้แม้แต่คำว่าธรรมเลย บางคนก็บอกว่าระลึกยังไง ทิ้งให้หมดเลย ค่ะ เข้าใจดีกว่า ค่อยๆ ฟังไป ไม่ข้ามขั้น

@ ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเลย แม้เพียงเบื้องต้น ที่คิดว่าตาของเรา ตาบอด ใครทำให้ ไม่มีใครเลย ไม่ใช่เราสักอย่าง บังคับบัญชาไม่ได้

@ เวลาฟังธรรมขอให้เข้าใจ ไม่ต้องไปทำอะไรที่จะระลึกอะไรทั้งสิ้น

@ ลอยอังคาร เพื่อให้หมดกังวล ถ้ายังเก็บไว้ ก็จะกังวล คิดถึง เก็บไว้ตรงไหน แต่ไม่ใช่ประเพณีที่จะต้องปฏิบัติกัน

@ บุญไม่ใช่ประเพณี หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่อยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญ ค่ะ

@ มีเงิน ขอซื้อชีวิต จิตสัก 2 นาทีได้ไหม ให้มีชีวิตอยู่   เป็นไปไม่ได้เลย นี่แสดงถึงอนัตตา เพราะแล้วแต่กรรมจะให้ผลเมื่อไหร่ให้จุติจิตเกิด ตายจากความเป็นบุคคลนี้ เป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้น ผู้ที่จากไป ไม่มีใครจะไปทำให้ใครไปเกิดไปที่นั่นที่นี่ได้เลย ตามกรรม เพราะฉะนั้น ผุ้ที่เป็นบุตร หลาน เพื่อนฝูง ญาติ ผู้ที่หวังดี คือ การทำความดีและอุทิศส่วนกุศล แม้ขณะที่ฟังเข้าใจพระธรรม ก็สามารถอุทิศได้ อนุโมทนาในความดีที่ได้เข้าใจพระธรรม  ไม่ใช่การร้องไห้ เศร้าโศก  เพราะฉะนั้น ทำความดี เมื่อมีโอกาส ก็ควรทำความดีตลอด ตามเหตุที่สมควร

@ ปัญหาเกิดจากอะไร เพราะ ไม่รู้ใช่ไหม จึงมีปัญหา ทุกคนอยากมีความสุข แต่ไม่รู้เลยว่า เพราะสุข จึงแสวงหา แล้วติดข้อง  ทุกข์เพราะสุขที่เกิดขึ้น

@ ดูละคร ดูโทรทัศน์สนุกมาก ไม่เห็นโทษของการติดข้อง แต่ ถ้าไม่ติดข้องเลย ไม่ทุกข์เลย เบาสบาย ไม่เดือดร้อน เพราะ เข้าใจถูกว่า เป็นธรรมและเป็นไปตามเหตุปัจจัย และ ถ้าไม่เข้าใจก็เดือดร้อนไปอีก เพราะหาวิธีด้วยความไม่รู้ เช่น ไป ถวายสังฆทาน ก็ไม่ได้แก้ปัญหา เพราะการแก้ปัญหา คือ การเข้าใจความจริง

@ ประโยชน์สูงสุด คือ ผู้ฟังมีความเข้าใจถูกของตนเอง

@ สังฆทาน คือ มีความเคารพในความเป็นสงฆ์ ไม่ว่าจะถวายกับภิกษุรูปใด แต่จิตเคารพในขณะนั้นเป็นสังฆทาน ค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
isme404
isme404
วันที่ 28 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 28 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ก.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thilda
วันที่ 28 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 29 ก.ค. 2558

พระธรรมที่กล่าวโดยท่านผู้รู้ จึงควรเงี่ยโสตปสาทะ ประดุจดังเอาภาชนะทองมารองรับ รสที่เปรียบดังมธุรส เรียบเรียงได้แสนยาก ฟัง กล่าว ก็ดีควรเคารพอย่างยิ่ง กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่เผยแพร่ให้ฟังบ้าง ขอบคุณและสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 29 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
thassanee
วันที่ 29 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tinagrit
tinagrit
วันที่ 29 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 29 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
raynu.p
วันที่ 29 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 ก.ค. 2558

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 29 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 1 ส.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 ส.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Phutporn
วันที่ 1 ส.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 2 ส.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2561

.......กราบอนุโมทนาค่ะ.......

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เจียมจิต สุขอินทร์
เจียมจิต สุขอินทร์
วันที่ 29 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ