Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 28 ก.ค.2558
 
paderm
paderm
วันที่  28 ก.ค. 2558
หมายเลข  26845
อ่าน  1,099

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 28 ก.ค.2558

 

@ เคยทำบุญ  ทำดี พอไหมคะ ไม่พอเลย เพราะเป็นเราทำดี เป็นตัวเราที่ดี ขณะนั้น ทำความดี ไม่เดือดร้อนใคร แต่ ดี คืออะไร ไม่รู้เลย และ จะละดี ละกิเลสได้อย่างไร

@ กุรุ แคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย ค่ะ อากาศดีมาก ค่ะ และคนที่นั้น ก็มีปัญญา อบรมเจริญปัญญา เข้าใจสภาพธรรม แต่ไม่ใช่ไปตั้งสำนักปฏิบัตินะคะ เพราะฉะนั้น ที่ตั้งว่า กุรุน้อย ที่ราชบุรี เพราะ ที่ราชบุรี มีการฟัง สนทนาธรรม เข้าใจกัน ในยุคบุกเบิก เหมือนชาวกุรุ

@ โลกทั้งโลกเป็นไปอำนาจของจิต แล้วแต่ว่าสะสมอะไรมา ดี หรือ ไม่ดี บางคนก็โกรธมาก บางคนก็ชอบไปหมด ของเต็มบ้าน เพราะฉะนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสะสมกันมาได้ แต่ ขณะนี้กำลังสะสมความเข้าใจถูกที่จะสะสมสิ่งที่ดี สะสมความเข้าใจถูกเป็นสำคัญ

@ เริ่มรู้จักว่าสนทนาคือ ธรรม ไม่ใช่เรา ที่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งการเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรม เพราะได้ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อน แม้พระธรรมยาก ลึกซึ้ง แต่ไม่เหลือวิสัย

@ ใช้คำว่าปุถุชน หนาด้วยกิเลส มีมากมาย อาสวะกิเลสที่ไหลไปทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ อยู่ตลอดเวลา เพียงฟัง ยังละกิเลสไม่ได้ แต่ ค่อยๆ เข้าใจได้ ทีละน้อย จนถึงการดับกิเลสได้ในอนาคต

@ ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและค่อยๆ เข้าใจขึ้น  ถ้าเข้าใจแล้ว จะเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจได้ไหม ซึ่งสิ่งที่มีจริง ภาษาบาลีเรียกว่า ธรรม ไม่ต้องไปหาธรรมที่อื่น แต่ ขณะที่ค่อยๆ เข้าใจสภาพธรรม ก็ค่อยๆ ละกิเลส คือ ความไม่รู้ในขณะนั้น ทีละน้อย

@ พอได้ยินคำว่า ระลึกสภาพธรรม ก็จะข้ามขั้น ค่ะ ยังไม่รู้แม้แต่คำว่าธรรมเลย บางคนก็บอกว่าระลึกยังไง ทิ้งให้หมดเลย ค่ะ เข้าใจดีกว่า ค่อยๆ ฟังไป ไม่ข้ามขั้น

@ ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเลย แม้เพียงเบื้องต้น ที่คิดว่าตาของเรา ตาบอด ใครทำให้ ไม่มีใครเลย ไม่ใช่เราสักอย่าง บังคับบัญชาไม่ได้

@ เวลาฟังธรรมขอให้เข้าใจ ไม่ต้องไปทำอะไรที่จะระลึกอะไรทั้งสิ้น

@ ลอยอังคาร เพื่อให้หมดกังวล ถ้ายังเก็บไว้ ก็จะกังวล คิดถึง เก็บไว้ตรงไหน แต่ไม่ใช่ประเพณีที่จะต้องปฏิบัติกัน

@ บุญไม่ใช่ประเพณี หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่อยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญ ค่ะ

@ มีเงิน ขอซื้อชีวิต จิตสัก 2 นาทีได้ไหม ให้มีชีวิตอยู่   เป็นไปไม่ได้เลย นี่แสดงถึงอนัตตา เพราะแล้วแต่กรรมจะให้ผลเมื่อไหร่ให้จุติจิตเกิด ตายจากความเป็นบุคคลนี้ เป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้น ผู้ที่จากไป ไม่มีใครจะไปทำให้ใครไปเกิดไปที่นั่นที่นี่ได้เลย ตามกรรม เพราะฉะนั้น ผุ้ที่เป็นบุตร หลาน เพื่อนฝูง ญาติ ผู้ที่หวังดี คือ การทำความดีและอุทิศส่วนกุศล แม้ขณะที่ฟังเข้าใจพระธรรม ก็สามารถอุทิศได้ อนุโมทนาในความดีที่ได้เข้าใจพระธรรม   ไม่ใช่การร้องไห้ เศร้าโศก  เพราะฉะนั้น ทำความดี เมื่อมีโอกาส ก็ควรทำความดีตลอด ตามเหตุที่สมควร

@ ปัญหาเกิดจากอะไร เพราะ ไม่รู้ใช่ไหม จึงมีปัญหา ทุกคนอยากมีความสุข แต่ไม่รู้เลยว่า เพราะสุข จึงแสวงหา แล้วติดข้อง  ทุกข์เพราะสุขที่เกิดขึ้น

@ ดูละคร ดูโทรทัศน์สนุกมาก ไม่เห็นโทษของการติดข้อง แต่ ถ้าไม่ติดข้องเลย ไม่ทุกข์เลย เบาสบาย ไม่เดือดร้อน เพราะ เข้าใจถูกว่า เป็นธรรมและเป็นไปตามเหตุปัจจัย และ ถ้าไม่เข้าใจก็เดือดร้อนไปอีก เพราะหาวิธีด้วยความไม่รู้ เช่น ไป ถวายสังฆทาน ก็ไม่ได้แก้ปัญหา เพราะการแก้ปัญหา คือ การเข้าใจความจริง

@ ประโยชน์สูงสุด คือ ผู้ฟังมีความเข้าใจถูกของตนเอง

@ สังฆทาน คือ มีความเคารพในความเป็นสงฆ์ ไม่ว่าจะถวายกับภิกษุรูปใด แต่จิตเคารพในขณะนั้นเป็นสังฆทาน ค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
isme404
isme404
วันที่ 28 ก.ค. 2558 15:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 28 ก.ค. 2558 16:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ก.ค. 2558 16:52 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.ค. 2558 19:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thilda
thilda
วันที่ 28 ก.ค. 2558 23:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 29 ก.ค. 2558 00:22 น.

พระธรรมที่กล่าวโดยท่านผู้รู้ จึงควรเงี่ยโสตปสาทะ ประดุจดังเอาภาชนะทองมารองรับ รสที่เปรียบดังมธุรส เรียบเรียงได้แสนยาก ฟัง กล่าว ก็ดีควรเคารพอย่างยิ่ง กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่เผยแพร่ให้ฟังบ้าง ขอบคุณและสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 29 ก.ค. 2558 07:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
thassanee
วันที่ 29 ก.ค. 2558 10:41 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tinagrit
tinagrit
วันที่ 29 ก.ค. 2558 11:04 น.

ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 29 ก.ค. 2558 11:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
raynu.p
วันที่ 29 ก.ค. 2558 13:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 ก.ค. 2558 14:18 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 29 ก.ค. 2558 17:26 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 1 ส.ค. 2558 07:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 ส.ค. 2558 12:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Phutporn
วันที่ 1 ส.ค. 2558 17:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 2 ส.ค. 2558 16:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2561 02:28 น.

.......กราบอนุโมทนาค่ะ.......

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เจียมจิต สุขอินทร์
เจียมจิต สุขอินทร์
วันที่ 29 ก.ค. 2561 16:16 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ