Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมสายลม หัวหิน 8 กันยายน 2558
 
paderm
paderm
วันที่  8 ก.ย. 2558
หมายเลข  26992
อ่าน  1,385

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมสายลม หัวหิน 8 กันยายน 2558

@ พุทธ ผู้รู้ ผู้ตื่นจากกิเลสทั้งหลาย ถ้าขณะนี้ไม่รู้สภาพธรรมเลย เหมือนหลับหรือเปล่า คะ  และ อีกนัยหนึ่ง ถ้านอนหลับ ขณะที่ฝัน แล้วไม่ตื่นเลย จะรู้ไหมคะ ฉันใด ถ้าไม่รู้ไปเรื่อยๆ และไม่ได้ตื่นด้วยปัญญาขึ้นเลย จะรู้ไหมคะว่าหลับ เพราะฉะนั้น เมื่อไม่รู้ความจริงก็หลับมาเรื่อยๆ ไม่รู้เลยว่าหลับมาเรื่อยๆ ค่ะ

@ กำลังถูกปลุกด้วยพระธรรม แต่ยังไม่ตื่น ก็เหมือนฟังในฝัน ขณะนี้ฟัง ก็ค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟัง แต่ ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรม ค่ะ

@ ความปีติเบิกบานย่อมแตกต่างกันตามการสะสม  ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินคำว่า พุทโธ  ปีติเบิกบาน ทั้งคืนคิดแต่จะเข้าไปเผ้า ดังนั้น ได้ยินคำที่เป็นสัจจะ ความจริง เบิกบานไหมคะ ที่ได้ยินคำว่า เป็นธรรมที่มีจริง แต่ละหนึ่งไม่ใช่เรา

@ เลือกไม่ได้เลยนะคะ ทำไมเกิดที่นี่ ทำไมมาที่นี่ ทำไมได้ฟังพระธรรม  เพราะฉะนั้น ชาตินี้ เป็นชาติก่อนของชาติหน้า เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ยินพระธรรมชาตินี้ ไม่เข้าใจธรรม ก็ไม่มีโอกาสจะได้สนใจ ฟังพระธรรมเลย แต่ ชาตินี้ ได้ฟัง ศึกษาพระธรรม ก็มีเหตุปัจจัยให้ชาติต่อไปสนใจ ศึกษาพระธรรม ค่ะ

@  อะไรที่จะละดับกิเลสได้ กุศลธรรม กุศลธรรมอะไร คะ คือ กุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญา ที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง นี่คือ หนทางการดับกิเลส ค่ะ

@  ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจว่า สวยก็เป็นธรรม ติดข้องก็เป็นธรรม ไม่ใช่ฟังแล้ว จะไปละกิเลสอะไรได้เลย เพียงแต่ ค่อยๆเป็นความถูกต้องในขั้นการฟัง เพื่อไปสู่การรู้ความจริงของสภาพธรรมในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ค่ะ

@  ทางสายกลาง ทางเดียว ทางแห่งปัญญาที่เริ่มจากความเข้าใจขั้นการฟัง ที่เป็นการรู้ความจริงในขณะนี้

@ ทางสายกลาง คือ ทางที่อาจหาญ ที่จะเข้าใจถูกในสภาพธรรมในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ ถ้ามั่นคงนะคะ ทางสายกลาง คือ ทางแห่งปัญญาเท่านั้น ที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ค่ะ

@ ทะเลสวยเป็นธรรมหรือเปล่า คะ เป็นสิ่งที่ปรากฏ เป็นธรรม ติดข้องเป็นธรรม เมื่อไหร่เข้าใจว่าเป็นธรรมเมื่อไหร่ เมื่อนั้นคุ้นเคยกับธรรม ค่ะ

@ คุ้นเคยในความเป็นธรรมก่อนนะคะ ไม่ใช่ไปคุ้นเคย หรือ จะไปละกิเลสอะไร

@ ความคุ้นเคยมีหลายระดับ คุ้นเคยในขั้นปริยัติ คือ ฟังเข้าใจในเรื่องชื่อ แต่คุ้นเคยกับชื่อ ไม่ได้คุ้นเคยกับตัวสภาพธรรม และ คุ้นเคยในขั้นการฟังในหนทางที่ถูก ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟัง อะไรเป็นธรรม อะไรไม่ใช่ธรรม

@ ขณะที่เข้าใจ ขณะนั้นเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้า แต่ก็ยังไกลแสนไกล ฟ้า กับ ดิน ไกลกัน แต่ก็ฟังไป ฟังไป จนค่อยๆเข้าใจความจริงทีละน้อย ก็สามารถดับกิเลสได้ในอนาคต ค่ะ

@ รับประทานอาหารติดข้องไหม คะ  แค่คิดนะคะ ว่าไม่ติดข้องเลย ดีไหมคะ นี่แค่คิดนะคะ ให้เห็นว่า ทุกข์ทั้งหมดมาจากติดข้อง แต่ตอนติดข้องไม่รู้ว่าไม่ดี แต่พอทุกข์เข้าใจว่าทุกข์ไม่ดี แท้ที่จริง ติดข้องไม่ดี ค่ะ   พระอรหันต์เท่านั้นที่จะละความติดข้องได้หมด เพราะฉะนั้นต้องละเอียดนะคะว่า ไม่ใช่ตัวตนที่จะไปละความติดข้อง ต้องเป็นไปตามลำดับ ค่ะ แค่เห็น ก็ติดข้องแล้ว โดยไม่รู้เลย เพราะฉะนั้น ทั้งวันติดข้อง มากแค่ไหน ฟังต่อไปเท่านั้น หนทางเดียว ค่ะ

@ ทะเลสวยเป็นธรรมหรือเปล่า คะ เป็นสิ่งที่ปรากฏ เป็นธรรม ติดข้องเป็นธรรม เมื่อไหร่เข้าใจว่าเป็นธรรมเมื่อไหร่ เมื่อนั้นคุ้นเคยกับธรรม ค่ะ

@ ยังไม่รู้สภาพธรรมในขณะนี้ ก็ไม่ต้องไปทำอะไรคะ ฟังบ่อยๆ

@ ขณะนี้ได้ยินเสียงฝน เห็นถึงความเป็นอนัตตาไหม คะ ไม่ได้คิดเลยว่าจะได้ยินเสียงฝนเลย ไม่ให้ได้ยินเสียงฝนก็ได้ ได้ยินแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้ อนัตตาทุกขณะ แต่ไม่ได้รู้ตามจริงอย่างนั้น

@ ถ้าอุปมาสังสารวัฏฏ์ที่ถูกกิเลสครอบงำ มากเท่าไหร่ นับประมาณไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมปัญญา และอบรมบารมีนับชาติไม่ถ้วน

@ คนสมัยนี้ สะสมกิเลสมามาก ก็คิดว่าจะละกิเลสได้ เพียงเดิน นั่ง ขณะนั้นก็คือ หันหลังให้พระสัทธรรม

@ พระไตรปิฎก ไม่ได้มีสำหรับอ่าน แต่สำหรับให้เข้าใจ แม้แต่คำว่า ธรรม ก็คือ สภาพธรรมในขณะนี้

@ เวลาที่มีค่าที่สุด คือ การได้เข้าใจสิ่งที่มีจริง

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ก.ย. 2558 18:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 8 ก.ย. 2558 23:24 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
thilda
วันที่ 8 ก.ย. 2558 23:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
siraya
วันที่ 9 ก.ย. 2558 10:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 9 ก.ย. 2558 11:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 9 ก.ย. 2558 16:01 น.

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 10 ก.ย. 2558 08:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 10 ก.ย. 2558 10:45 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
raynu.p
วันที่ 10 ก.ย. 2558 10:53 น.

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 ก.ย. 2558 13:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 ก.ย. 2558 14:26 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ก.ย. 2558 15:02 น.

อนุโมนาในกุศลจิตทุก ๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 11 ก.ย. 2558 10:47 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
papon
papon
วันที่ 11 ก.ย. 2558 17:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
peem
วันที่ 11 ก.ย. 2558 19:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Guest
วันที่ 13 ต.ค. 2558 08:59 น.

     น้อมกราบ ขออนุโมทนาในพระสัทธรรมด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 19 ต.ค. 2559 00:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Komsan
วันที่ 23 เม.ย. 2561 17:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ