เก็บเล็กผสมน้อยสนทนาธรรม ณ บ้านสวนส้มทิพย์ ราชบุรี ภาคบ่าย ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘
 
paderm
paderm
วันที่  17 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26648
อ่าน  1,701

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อยสนทนาธรรม ณ บ้านสวนส้มทิพย์ ราชบุรี ภาคบ่าย 17 มิ.ย. 2558

@ กาย วาจา เป็นทางออกของจิต ที่เป็นไปในกุศล อกุศล แม้แต่การอ่อนน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพราะอาศัย จิต แสดงออกมาทาง กาย วาจา

@ สะสมอกุศล ทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี เป็นไง คะ เน่าเต็มไปด้วยอกุศล

@ ทุกคน ลืม ค่ะ  ลืมรักษาจิต ปล่อยให้เป็นโรคไป เพราะฉะนั้นรักษาโรค รักษาจิต คือ   ฟังพระธรรม ค่ะ

@ ธรรมเป็นธรรม และยากลึกซึ้ง เพราะ เป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ ถ้าง่าย พระพุทธเจ้าจะไม่บำเพ็ญบารมี สี่อสงไขยแสนกัป

@ คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องละเอียด ลึกซึ้ง

@ ใครจะช่วยใครได้ คะ ที่เป็นทุกข์  แต่ละคน ก็แต่ละหนึ่ง เป็นจิตแต่ละอย่างเกิดขึ้น และดับไป และ เพียงเห็น ก็ติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏ และ ก็แสวงหาเรื่อยไป  ถ้าไม่รู้เดือดร้อน  เพราะฉะนั้น จึงควรเป็นผู้แสวงหายารักษาโรค เพื่อละกิเลส ค่ะ

@ พรขอได้ไหม ไม่ใช่ใครให้มาก็จะพร แล้วจะได้ตามนั้น แต่ พร หมายถึงประเสริฐ ที่เป็นความดี เป็นพร ขอโอกาสทำกุศล เป็นพร  และ ขณะนี้อะไรเป็นพร คะ ขณะที่เข้าใจ พระธรรม ประเสริฐสุด ค่ะ

@ ถ้าคนอื่นทำดี สิ่งที่ประเสริฐแล้ว ต้องให้ใครให้พรไหม

@ ให้พร คือ ให้ความจริง คือ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ใช่ ให้ความร่ำรวย หรือ อื่นๆ

@ การฟังพระธรรม ได้ประโยชน์มาก จนมีบางท่านบอกว่า มีคนว่าท่านเป็นผู้กระด้าง เพราะ ไม่ไหว้อะไรไปหมด แต่ ท่านกลับบอกว่า ท่านไม่ใช่ผู้กระด้าง แต่ ท่านมีเหตุผล ไหว้ในสิ่งที่ถูกต้อง ควรไหว้ เพราะ เข้าใจพระธรรม

@ จะอาจหาญร่าเริงยังไง คะ ถ้าไม่เข้าใจ  อาจหาญ ร่าเริง จึงเป็นเรื่องของความเข้าใจ

@ เป็นเราที่อาจ หาญ ร่าเริง ก็ผิด เพราะ ถูกกับดัก ของอวิชชาดักไว้เสมอ ว่าเป็นเราที่จะทำ เป็นเราที่อาจหาญ ร่าเริง

@ คำสอนที่ถูก ไม่ใช่คำสอนที่จะทำ ที่จะไม่ให้โกรธ  อาจหาญ ร่าเริงที่จะเข้าใจความจริง

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปวีร์
วันที่ 17 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thassanee
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
หลานตาจอน
วันที่ 19 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 28 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pakati58
pakati58
วันที่ 17 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาสาธุครับ,ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าดีหรือชั่วอยู่ที่ตนเองกระทำ เมื่อทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปขอพรที่ไหนอีก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ