Print 
เก็บเล็กผสมน้อยสนทนาธรรม ณ บ้านสวนส้มทิพย์ ราชบุรี ภาคบ่าย ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘
 
paderm
paderm
วันที่  17 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26648
อ่าน  1,342

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อยสนทนาธรรม ณ บ้านสวนส้มทิพย์ ราชบุรี ภาคบ่าย  17 มิ.ย. 2558

@ กาย วาจา เป็นทางออกของจิต ที่เป็นไปในกุศล อกุศล แม้แต่การอ่อนน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพราะอาศัย จิต แสดงออกมาทาง กาย วาจา

@ สะสมอกุศล ทั้งวัน ทั้งเดือน ทั้งปี เป็นไง คะ เน่าเต็มไปด้วยอกุศล

@ ทุกคน ลืม ค่ะ  ลืมรักษาจิต ปล่อยให้เป็นโรคไป เพราะฉะนั้นรักษาโรค รักษาจิต คือ   ฟังพระธรรม ค่ะ

@ ธรรมเป็นธรรม และยากลึกซึ้ง เพราะ เป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ ถ้าง่าย พระพุทธเจ้าจะไม่บำเพ็ญบารมี สี่อสงไขยแสนกัป

@ คำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องละเอียด ลึกซึ้ง

@ ใครจะช่วยใครได้ คะ ที่เป็นทุกข์  แต่ละคน ก็แต่ละหนึ่ง เป็นจิตแต่ละอย่างเกิดขึ้น และดับไป และ เพียงเห็น ก็ติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏ และ ก็แสวงหาเรื่อยไป  ถ้าไม่รู้เดือดร้อน  เพราะฉะนั้น จึงควรเป็นผู้แสวงหายารักษาโรค เพื่อละกิเลส ค่ะ

@ พรขอได้ไหม ไม่ใช่ใครให้มาก็จะพร แล้วจะได้ตามนั้น แต่ พร หมายถึงประเสริฐ ที่เป็นความดี เป็นพร ขอโอกาสทำกุศล เป็นพร  และ ขณะนี้อะไรเป็นพร คะ ขณะที่เข้าใจ พระธรรม ประเสริฐสุด ค่ะ

@ ถ้าคนอื่นทำดี สิ่งที่ประเสริฐแล้ว ต้องให้ใครให้พรไหม

@ ให้พร คือ ให้ความจริง คือ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ใช่ ให้ความร่ำรวย หรือ อื่นๆ

@ การฟังพระธรรม ได้ประโยชน์มาก จนมีบางท่านบอกว่า มีคนว่าท่านเป็นผู้กระด้าง เพราะ ไม่ไหว้อะไรไปหมด แต่ ท่านกลับบอกว่า ท่านไม่ใช่ผู้กระด้าง แต่ ท่านมีเหตุผล ไหว้ในสิ่งที่ถูกต้อง ควรไหว้ เพราะ เข้าใจพระธรรม

@ จะอาจหาญร่าเริงยังไง คะ ถ้าไม่เข้าใจ  อาจหาญ ร่าเริง จึงเป็นเรื่องของความเข้าใจ

@ เป็นเราที่อาจ หาญ ร่าเริง ก็ผิด เพราะ ถูกกับดัก ของอวิชชาดักไว้เสมอ ว่าเป็นเราที่จะทำ เป็นเราที่อาจหาญ ร่าเริง

@ คำสอนที่ถูก ไม่ใช่คำสอนที่จะทำ ที่จะไม่ให้โกรธ  อาจหาญ ร่าเริงที่จะเข้าใจความจริง

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 15:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 17:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 18:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 18:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 19:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 20:26 น.

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 20:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปวีร์
วันที่ 17 มิ.ย. 2558 20:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 06:52 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 09:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thassanee
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 10:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 15:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 มิ.ย. 2558 20:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
หลานตาจอน
วันที่ 19 มิ.ย. 2558 10:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2558 13:49 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 28 ส.ค. 2558 20:27 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pakati58
pakati58
วันที่ 17 มิ.ย. 2559 13:38 น.

ขออนุโมทนาสาธุครับ,ทุกสรรพสิ่งไม่ว่าดีหรือชั่วอยู่ที่ตนเองกระทำ เมื่อทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปขอพรที่ไหนอีก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ