Print 
เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 27 มกราคม 2558
 
paderm
paderm
วันที่  27 ม.ค. 2558
หมายเลข  26102
อ่าน  1,389

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

          

 เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

เชียงใหม่ 27 มกราคม 2558

@ คำสอนของพระพุทธเจ้าใหม่มาก เพราะ ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย 

@ ฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆ ได้ไหม ในคำที่เป็นพระพุทธพจน์ที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้  คำจริง  ไม่ใช่  แค่คำจริง   แต่เป็นธรรม  เป็นคำจริงที่ลึกซึ้ง  

@ พระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงแสดงสิ่งใหม่ แต่ ทรงแสดงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจความจริง เช่น เห็น ใหม่ไหม คะ เห็นเป็นปกติ แต่ ไม่รู้ว่าเป็นธรรมและเกิดขึ้นและดับไป

@ ไม่ลืมว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร เราเป็นใคร ซึ่งก็มีผู้สงสัยว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าเราเป็นใคร แท้ที่จริงไม่มีรู้ว่าเราเป็นใคร เพราะ ไม่รู้ว่าเป็นธรรม

@ แข็งมีจริงไหม ควรพูดถึงแข็งไหม เพราะ แข็งมีจริง ควรหรือเปล่าที่เราจะพูดถึงแข็ง  แข็งควรพูด เพราะ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

@ แข็งและสภาพธรรมอื่นๆ ชั่วคราวเล็กน้อยมาก ดับแล้วไม่รู้เลย

@ รู้แข็ง และ แข็ง ชั่วคราว เพราะ ขณะที่รู้แข็ง ไม่ใช่เห็น ขณะที่เห็น ไม่ใช่ ขณะที่รู้แข็ง ฟังเพื่อให้รู้ ให้เข้าใจ เท่านั้น ค่ะ

@ ไม่มีใครทำให้ธรรมหนึ่ง ธรรมใดเกิดขึ้นได้เลย

@ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขณะนี้เอง ค่ะ เกิดขึ้นและดับไป ไม่เที่ยงเลย สภาพธรรมนะคะ ไม่ใช่เรื่องราว และ ก็บังคับไม่ได้ เป็นแต่เพียงธรรม ค่ะ

@ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป เพียงชั่วคราว เป็นสุข หรือ เป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรพอใจหรือเปล่า

@ สิ่งที่เคยติดข้อง หมดไปไม่เหลือเลย รู้ดีกว่าไม่รู้หรือเปล่า คะ ไม่ได้หมายความว่าให้หมดกิเลสวันนี้ แต่ให้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้น ค่ะ

@ ฟังพระธรรมไม่ใช่ให้เชื่อตาม แต่ คิด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ถ้าไม่มีปัญญาจะไปหวังอะไร สติก็ไม่เกิด

@ โลภะพาทำ ไปได้ทุกที่ แต่ปัญญาพาไปสู่ความเห็นถูก

@ ถ้าแข็งไม่มี จะตั้งใจให้แข็งมีได้ไหม

@ เลือกไม่ได้เลย ที่จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจ หรือ เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

@ แต่ก่อนก็ทำดี และ ทำชั่ว แต่ ไม่รู้ว่าเป็นธรรม แท้ที่จริงก็เป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ การเข้าใจว่า เกิดแล้วแก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นเรื่องราว ก็พอรู้กันได้ แต่ ไม่ใช่การเข้าใจความจริง ที่แท้จริงว่า สิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้น เป็นธรรม ไม่ใช่เรื่องราว ค่ะ

@ จะเอาความชอบของตนเองเป็นเครื่องวัดว่า สิ่งนั้นเป็นรูปที่ดี หรือ รูปที่ไม่ดี ไม่ได้เลย

@ ข้อสำคัญที่สุด ไม่ใช่ไปวิเคราะห์ วิจารณ์ธรรม แต่ให้เข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่เรา

@ ตอนนี้ไม่มีใครเห็นการเกิดดับเลย แสดงให้เห็นว่าการเกิดดับรวดเร็วมาก ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้  แต่ต้องอาศัยการฟัง ปัญญาที่จะรู้ความจริง ไม่ใช่เรา

@ อาสา หมายถึงอะไร คะ ความหวัง แล้วมีความหวังตลอดไหมคะ เพราะ ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ให้รู้ว่าอยู่ในโลกของความลวง หยิบนกออกมาจากหมวกได้ ลวงตลอด แม้ขณะนี้ ค่ะ

@ จิตลวงยิ่งกว่านั้น เกิดดับสืบต่อ จนเป็นสัตว์ บุคคล ลวงว่ามีจริง ค่ะ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
วันที่ 27 ม.ค. 2558 17:27 น.

                       ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ม.ค. 2558 17:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 27 ม.ค. 2558 17:56 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
isme404
isme404
วันที่ 27 ม.ค. 2558 19:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 ม.ค. 2558 20:05 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ม.ค. 2558 20:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 27 ม.ค. 2558 20:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 27 ม.ค. 2558 21:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สิริพรรณ
วันที่ 27 ม.ค. 2558 22:06 น.

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
thilda
วันที่ 27 ม.ค. 2558 22:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 28 ม.ค. 2558 01:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 28 ม.ค. 2558 07:22 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ม.ค. 2558 07:57 น.

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ม.ค. 2558 08:19 น.

 

ขอเรียนถามค่ะ  จากข้อความ  ที่ว่า  “คำจริง  ไม่ใช่ คำจริงธรรม..” 

หมายถึง  “คำจริง ธรรมดา”  คือ  “ยังไม่ลึกซึ้ง”  หรือเปล่าคะ   

มีความละเอียดประการใด   กรุณาอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ  (ลักษณะ)

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณ  สำหรับคำตอบค่ะ

 

2@ ฟังแล้ว...จะเข้าใจง่ายๆ ได้ไหม ...ในคำที่เป็นพระพุทธพจน์...ที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้

       คำจริง  ไม่ใช่  คำจริงธรรม   แต่เป็น  คำจริงที่ลึกซึ้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ม.ค. 2558 08:26 น.

เรียนความเห็นที่ 14 ครับ

พิมพ์ตกไปครับ ต้องเป็น

  คำจริง  ไม่ใช่  แค่คำจริง   แต่เป็นธรรม  เป็นคำจริงที่ลึกซึ้ง  

แก้แล้วครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 28 ม.ค. 2558 10:09 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์   บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ผเดิม  ยี่สมบุญ ครับ. 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
siraya
วันที่ 28 ม.ค. 2558 10:27 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์   บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ผเดิม  ยี่สมบุญ  ค่ะ. 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 28 ม.ค. 2558 11:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
มกร
วันที่ 28 ม.ค. 2558 11:44 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ม.ค. 2558 13:39 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
chvj
วันที่ 28 ม.ค. 2558 19:21 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์ผเดิม ยี่สมบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
raynu.p
วันที่ 29 ม.ค. 2558 11:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Noparat
วันที่ 29 ม.ค. 2558 12:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
panya13
panya13
วันที่ 30 ม.ค. 2558 21:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ปวีร์
วันที่ 30 ม.ค. 2558 21:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Dechachot
วันที่ 30 ม.ค. 2558 21:48 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
peem
วันที่ 31 ม.ค. 2558 19:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ