เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ 27 มกราคม 2558
 
paderm
paderm
วันที่  27 ม.ค. 2558
หมายเลข  26102
อ่าน  1,727

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

   

 เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

เชียงใหม่ 27 มกราคม 2558

@ คำสอนของพระพุทธเจ้าใหม่มาก เพราะ ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย 

@ ฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆ ได้ไหม ในคำที่เป็นพระพุทธพจน์ที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ คำจริง  ไม่ใช่  แค่คำจริง   แต่เป็นธรรม  เป็นคำจริงที่ลึกซึ้ง  

@ พระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงแสดงสิ่งใหม่ แต่ ทรงแสดงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจความจริง เช่น เห็น ใหม่ไหม คะ เห็นเป็นปกติ แต่ ไม่รู้ว่าเป็นธรรมและเกิดขึ้นและดับไป

@ ไม่ลืมว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร เราเป็นใคร ซึ่งก็มีผู้สงสัยว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าเราเป็นใคร แท้ที่จริงไม่มีรู้ว่าเราเป็นใคร เพราะ ไม่รู้ว่าเป็นธรรม

@ แข็งมีจริงไหม ควรพูดถึงแข็งไหม เพราะ แข็งมีจริง ควรหรือเปล่าที่เราจะพูดถึงแข็ง  แข็งควรพูด เพราะ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

@ แข็งและสภาพธรรมอื่นๆ ชั่วคราวเล็กน้อยมาก ดับแล้วไม่รู้เลย

@ รู้แข็ง และ แข็ง ชั่วคราว เพราะ ขณะที่รู้แข็ง ไม่ใช่เห็น ขณะที่เห็น ไม่ใช่ ขณะที่รู้แข็ง ฟังเพื่อให้รู้ ให้เข้าใจ เท่านั้น ค่ะ

@ ไม่มีใครทำให้ธรรมหนึ่ง ธรรมใดเกิดขึ้นได้เลย

@ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขณะนี้เอง ค่ะ เกิดขึ้นและดับไป ไม่เที่ยงเลย สภาพธรรมนะคะ ไม่ใช่เรื่องราว และ ก็บังคับไม่ได้ เป็นแต่เพียงธรรม ค่ะ

@ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป เพียงชั่วคราว เป็นสุข หรือ เป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรพอใจหรือเปล่า

@ สิ่งที่เคยติดข้อง หมดไปไม่เหลือเลย รู้ดีกว่าไม่รู้หรือเปล่า คะ ไม่ได้หมายความว่าให้หมดกิเลสวันนี้ แต่ให้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้น ค่ะ

@ ฟังพระธรรมไม่ใช่ให้เชื่อตาม แต่ คิด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ถ้าไม่มีปัญญาจะไปหวังอะไร สติก็ไม่เกิด

@ โลภะพาทำ ไปได้ทุกที่ แต่ปัญญาพาไปสู่ความเห็นถูก

@ ถ้าแข็งไม่มี จะตั้งใจให้แข็งมีได้ไหม

@ เลือกไม่ได้เลย ที่จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจ หรือ เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

@ แต่ก่อนก็ทำดี และ ทำชั่ว แต่ ไม่รู้ว่าเป็นธรรม แท้ที่จริงก็เป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ การเข้าใจว่า เกิดแล้วแก่ เจ็บ ตาย ที่เป็นเรื่องราว ก็พอรู้กันได้ แต่ ไม่ใช่การเข้าใจความจริง ที่แท้จริงว่า สิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้น เป็นธรรม ไม่ใช่เรื่องราว ค่ะ

@ จะเอาความชอบของตนเองเป็นเครื่องวัดว่า สิ่งนั้นเป็นรูปที่ดี หรือ รูปที่ไม่ดี ไม่ได้เลย

@ ข้อสำคัญที่สุด ไม่ใช่ไปวิเคราะห์ วิจารณ์ธรรม แต่ให้เข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่เรา

@ ตอนนี้ไม่มีใครเห็นการเกิดดับเลย แสดงให้เห็นว่าการเกิดดับรวดเร็วมาก ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้  แต่ต้องอาศัยการฟัง ปัญญาที่จะรู้ความจริง ไม่ใช่เรา

@ อาสา หมายถึงอะไร คะ ความหวัง แล้วมีความหวังตลอดไหมคะ เพราะ ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ให้รู้ว่าอยู่ในโลกของความลวง หยิบนกออกมาจากหมวกได้ ลวงตลอด แม้ขณะนี้ ค่ะ

@ จิตลวงยิ่งกว่านั้น เกิดดับสืบต่อ จนเป็นสัตว์ บุคคล ลวงว่ามีจริง ค่ะ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
pulit
วันที่ 27 ม.ค. 2558

   ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
isme404
isme404
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
panasda
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 27 ม.ค. 2558

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
วันที่ 27 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ม.ค. 2558

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอเรียนถามค่ะ  จากข้อความ  ที่ว่า  “คำจริง  ไม่ใช่ คำจริงธรรม..” 

หมายถึง  “คำจริง ธรรมดา”  คือ  “ยังไม่ลึกซึ้ง”  หรือเปล่าคะ   

มีความละเอียดประการใด   กรุณาอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ  (ลักษณะ)

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณ  สำหรับคำตอบค่ะ

2@ ฟังแล้ว...จะเข้าใจง่ายๆ ได้ไหม ...ในคำที่เป็นพระพุทธพจน์...ที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้

คำจริง  ไม่ใช่  คำจริงธรรม  แต่เป็น  คำจริงที่ลึกซึ้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ม.ค. 2558

เรียนความเห็นที่ 14 ครับ

พิมพ์ตกไปครับ ต้องเป็น

 คำจริง  ไม่ใช่  แค่คำจริง   แต่เป็นธรรม  เป็นคำจริงที่ลึกซึ้ง  

แก้แล้วครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 28 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์   บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ผเดิม  ยี่สมบุญ ครับ. 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
siraya
วันที่ 28 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์   บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ผเดิม  ยี่สมบุญ  ค่ะ. 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 28 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
มกร
มกร
วันที่ 28 ม.ค. 2558

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ม.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
chvj
วันที่ 28 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาอาจารย์ผเดิม ยี่สมบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
raynu.p
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Noparat
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
panya13
panya13
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ปวีร์
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Dechachot
วันที่ 30 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
peem
วันที่ 31 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ