ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง ... บูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 
Noparat
วันที่  13 ม.ค. 2558
หมายเลข  26030
อ่าน  1,469

ขอกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย

ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง ... บูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรม และเผยแพร่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเห็นถูกแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง พระธรรมละเอียด ลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจ แต่เพราะมีท่านอาจารย์ที่คอยพร่ำสอน คอยแสดง คอยเปิดเผยในสิ่งที่มีจริง อยู่ตลอดเวลา บุคคลผู้มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษา ความเข้าใจจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น จากไม่รู้ ก็เป็นรู้ขึ้น

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบ และเผยแพร่พระธรรมด้วยความเคารพ ตลอดระยะเวลา ๕๐ กว่าปี ตั้งแต่เริ่มศึกษาพระธรรม (พ.ศ. ๒๔๙๖) และเริ่มเผยแพร่พระธรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปัจจุบันนี้ ชีวิตของท่านอาจารย์ได้ก้าวไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาพระธรรม เป็นอย่างยิ่ง

ท่านอาจารย์ เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙ เริ่มศึกษาพระธรรม พ.ศ.๒๔๙๖ และผ่านมาอีก ๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านอาจารย์ก็เริ่มเผยแพร่พระธรรม

เนื่องในวันครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คือ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ดิฉันและน้องชาย ขอมอบบทเพลง "ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง" ที่แต่งขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเพื่อกราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้ซึ่งเป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง ในใจของทุกๆ คน พร้อมทั้งขอน้อมกล่าวอวยพรท่านอาจารย์ผ่านบทเพลงนี้ด้วย ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนนาน เป็นร่มโพธิร่มไทรของพวกเราทุกคนตราบนานเท่านาน

“ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง”

[กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์]

สิบสามมกรา พอศอ สองสี่หกเก้า

เป็นบุญของพวกเรา ผู้ใฝ่ใจศึกษาธรรม

เป็นวันที่ ผู้มีบุญค้ำจุนหนุนนำ

ได้เกิดมาเพื่อศึกษาพระธรรม และเผยแพร่ ด้วยจิตไมตรี

กาลเวลา ผ่านไป อย่างไม่สูญเปล่า

ตั้งแต่ปี สองสี่เก้าเก้า เรื่อยมาจนถึงบัดนี้

ทั้งเช้าทั้งเย็น บำเพ็ญเพื่อประโยชน์ทุกที่

ทำให้ผู้สะสมมาดี ได้ฟังธรรม อบรมปัญญา

* (ซ้ำ) * ท่านอาจารย์สุจินต์ ผู้หญิงหมายเลขหนึ่ง

ทุกคนต่างซาบซึ้ง สรรเสริญในความเมตตา

เสียสละยิ่งกว่าใคร เป็นผู้ให้ตลอดเวลา

มอบให้ สิ่งที่มีค่า อันยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง

อายุมั่นขวัญยืน ทุกวันคืน เป็นสุขสบาย

นี่คือ ความจริงจากใจ ของหญิงชายลูกศิษย์ทั้งผอง

มอบผ่าน ถ้อยคำ เรียงร้อยด้วยใจกลั่นกรอง

สิบนิ้ว ขอประคอง น้อมก้มกราบ บูชาพระคุณ * *

คำร้อง : นพรัตน์ ฤทัยรัตนาภรณ์ และน้องชาย (คำปั่น อักษรวิลัย)

ทำนองเฉพาะกิจ : คำปั่น อักษรวิลัย

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"กราบเท้า บูชาคุณ ...

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง"

"กราบเท้าท่านอาจารย์ ผ่านเสียง คำกล่าวหวานใส

ด้วยรัก จากใจหญิงชาย ที่ไม่ห่างหายจากการฟังธรรม

สุดแสนซาบซึ้ง นึกถึงพระคุณประจำ

ท่านอาจารย์ได้พยายาม เกื้อกูลทางธรรม ด้วยใจเมตตา

ห้าสิบกว่าปี ที่อุทิศทั้งกายและใจ

ไม่ว่าอยู่หนแห่งใด มุ่งทำประโยชน์ไป ไม่เคยเหนื่อยล้า

ที่ทำอย่างนี้ ไม่หวังสิ่งใดตามมา

นอกจาก หนึ่งเดียวคือว่า ผู้ฟังนั้นเกิดปัญญา

จวบถึงวันนี้ ท่านอาจารย์ก็ยังพร่ำสอน

พระธรรมทุกบททุกตอน ก่อนหลับตานอน คิดถึงคุณค่า

จะอยู่ที่ไหน จดจำใส่ใจตลอดเวลา

สิ่งที่มีค่านั่นหนา ปัญญายิ่งกว่าสิ่งใด

กราบเท้าท่านอาจารย์ บูชาพระคุณอีกครั้ง

สิ่งที่ลูกศิษย์มุ่งหวัง ให้ท่านเป็นดังร่มโพธิ์ร่มไทร

อายุยืนนาน แข็งแรง ตลอดไป

ชีวิตก้าวเดินต่อไป ปลูกความรู้ไว้ ในใจทุกคน"


ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่สาว (พี่เล็ก นพรัตน์) ด้วยครับ

และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งและซาบซึ้งในพระคุณและความเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของท่านอาจารย์

ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัยและคุณนพรัตน์ (คุณเล็ก) ที่รจนาบทประพันธ์อันไพเราะ

จากทักษพล จริยา ศิริพล เจียมวิจิตร

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณนพรัตน์ อ.คำปั่น และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ม.ค. 2558

หอมดอกไม้ละมุนละไมสายลมอ่อน ... ขานคำสอนอ่อนหวานสำราญหู ใสสายน้ำสะอาดเย็นเห็นความรู้ ... ท่านกูรูผู้เบิกบานอาจารย์สุจินต์ ด้วยจิตโสมนัสยินดีที่มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์ฯ

ใหญ่ราชบุรี ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี

อังคาร ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ch.
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pulit
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอน้อมระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์ด้วยการ เป็นคนดี และศึกษาพระธรรม

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนพรัตน์ และ อ.คำปั่น

และ ทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ladawal
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบแทบเท้าท่านอาจารย์ค่ะไม่เสียชาติเกิดที่ได้เจอท่านอาจารย์แม้ช้าไปหน่อยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
นิตยา
วันที่ 13 ม.ค. 2558

กราบอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพราะเห็นคุณของอาจารย์ที่ได้แสดงพระธรรมให้ฟังจนเริ่มที่มีความเข้าใจในธรรมะ ในชีวิตประจำวันได้ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
paderm
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Boonyavee
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chvj
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
tee
วันที่ 14 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
mrvit
วันที่ 14 ม.ค. 2558

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

อนุโมทนา อาจารย์คำปั่นและคุณนพรัตน์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ