90 ปี บูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 
paderm
paderm
วันที่  13 ม.ค. 2560
หมายเลข  28525
อ่าน  1,722

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

90 ปี บูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 
13 มกราคม 2560 ครบรอบอายุท่านอาจารย์สุจินต์ ครบ 90 ปี
 
90 ปี บูชาท่าน อาจารย์สุจินต์
ท่านสอนสิ่ง ตรงตาม คำสั่งสอน
ระลึกคุณ กราบท่าน ประนมกร
น้อมรับพร สดับธรรม ทำความดี
 
ขอกราบบูชา ท่านอาจารย์ด้วยการมั่นคงในหนทางนี้ หนทางที่ถูก ที่เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา และกระทำความดี ตามกำลังปัญญา และ เมื่อไหร่ที่นึกถึงท่านอาจารย์ สุจินต์ ก็ระลึกที่จะตั้งใจฟังพระธรรม อบรมความดีต่อไป อันเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ ปรารถนาให้ศิษย์มีความเข้าใจถูก ตลอดเวลาที่เผยแพร่พระธรรมมาตลอด หกสิบกว่าปี
 
คุณความดีของท่านอาจารย์จะยังคงอยู่ตลอดไป ในใจของศิษย์ ที่จะเตือนใจให้ศึกษาพระธรรมต่อไปในหนทางที่ถูกต้อง ครับ
ท่านอาจารย์กล่าวไว้ไพเราะและ เมื่อได้ฟังกี่ครั้งก็น่าฟังเสมอ เพราะ เตือนเข้าไปในหทัย ว่า
 
"...ถ้ามีสิ่งที่สามารถเติมส่วนดีๆ ให้แก่ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งได้ คือ ความดี หรือ กุศลธรรม นั่นเป็นเหตุให้ดิฉันคิดอยู่เสมอๆ ว่า ใครก็ตามที่จะให้ของขวัญอะไรแก่ดิฉัน ของขวัญดังกล่าว จะเป็นความดีที่เกิดขึ้น แทนสิ่งของได้ไหม ? แม้จะเล็กน้อยเท่าหนึ่งกลีบของดอกไม้ กลีบดอกไม้เพียงกลีบเดียว ถ้าเป็นความดีที่มอบให้ดิฉันแล้ว ดิฉันจะยินดีมากที่สุดกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตเลยทีเดียว"
 
ขออนุโมทนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขอกราบอ.สุจินต์ที่เคารพยิ่ง ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้ทำให้ผู้ฟังธรรม ได้เข้าใจถูก เห็นถูก เปิดเผยพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กระผมขอกราบบูชาและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Juntra
Juntra
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขอกราบบูชา ท่านอาจารย์ค่ะ รับฟัง และพากเพียร ปฏิบัติ ตามกำลังตนค่ะ เป็นปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย และ ท่านอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขอมอบของขวัญท่านอาจารย์ โดยการฟัง ศึกษาธรรมะ เข้าใจธรรมะ และทำความดี

กราบเท้าท่านอาจารย์

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 13 ม.ค. 2560

กราบขอบพระคุณในธรรม ที่ท่านอาจารย์ทุ่มเททั้งชีวิต แล้วในวันคล้ายวันเกิดของท่าน จะสำนึกศึกษาพระธรรม ตามสติกำลัง กราบเท้าท่านด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 13 ม.ค. 2560

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
poposan
วันที่ 13 ม.ค. 2560

บทเพลงพระคุณอันประเสริฐ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Noparat
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ทำดีและศึกษาพระธรรม

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ม.ค. 2560

น้อมบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรม และเผยแพร่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเห็นถูกแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง พระธรรมละเอียด ลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจ แต่เพราะมีท่านอาจารย์ที่คอยพร่ำสอน คอยแสดง คอยเปิดเผยในสิ่งที่มีจริง อยู่ตลอดเวลา บุคคลผู้มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษา ความเข้าใจจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้น จากไม่รู้ ก็เป็นรู้ขึ้น

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบ และเผยแพร่พระธรรมด้วยความเคารพ ตลอดระยะเวลา กว่า ๖๐ ปี ตั้งแต่เริ่มศึกษาพระธรรม (พ.ศ. ๒๔๙๖) และเริ่มเผยแพร่พระธรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จนถึงปัจจุบันนี้ ชีวิตของท่านอาจารย์ได้ก้าวไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาพระธรรม เป็นอย่างยิ่ง

ท่านอาจารย์ เกิดวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๙ เริ่มศึกษาพระธรรม พ.ศ.๒๔๙๖ และผ่านมาอีก ๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านอาจารย์ก็เริ่มเผยแพร่พระธรรม

เนื่องในวันครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ (๙๐ ปี) ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนนาน เป็นร่มโพธิร่มไทรของพวกเราทุกคนตราบนานเท่านาน

กราบเท้าบูชาคุณอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
k_cmu
วันที่ 13 ม.ค. 2560

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
iidmontri
วันที่ 13 ม.ค. 2560

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความเมตตากรุณาให้ทำดีและศึกษาพระธรรม

ที่ถูกต้องตามพระไตรปิฏกให้เข้าใจพระธรรมยิ่งๆ ขึ้นเป็นปัญญาของตนเอง

และทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์มากมายให้เกิดปัญญามาเกือบ70ปี 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่านอาจารย์แข็งแรง ปลอดภัยอันตรายทั้งปวง

และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พวกเราได้เจริญปัญญาต่อไปนะคะ 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้นะคะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 13 ม.ค. 2560

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ ทุกๆ คำของท่านอาจารย์มีค่าที่สุดในชีวิตนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
siraya
วันที่ 13 ม.ค. 2560

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ขอทำดีและศึกษาพระธรรมตลอดไป

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
thilda
วันที่ 13 ม.ค. 2560

❀❀❀ กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง ❀❀❀

ขอทำดีและศึกษาพระธรรมตลอดไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
hetingsong
hetingsong
วันที่ 13 ม.ค. 2560

วันคล้ายวันเกิด อ.สุจินต์

ขอสละความโลภ โกรธ หลง 

โดยการฟังธรรมะ พิจารณาธรรมะ เข้าใจธรรมะ

เป็นการบูชาคุณอาจารย์นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ปลากริม ไข่เต่า
ปลากริม ไข่เต่า
วันที่ 13 ม.ค. 2560

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
นายสุรพล กิจพิทักษ์
วันที่ 14 ม.ค. 2560

 กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
วิริยะ
วันที่ 14 ม.ค. 2560

ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และ ระลึกในพระคุณที่ท่านได้แสดงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟังและศึกษาเพื่อความเข้าใจ และเพื่อปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
chvj
วันที่ 14 ม.ค. 2560

กราบเท้าบูชาระลึกคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เป็นมารดาทางธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ

ขอทำดีและศึกษาพระธรรมตลอดไปครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
แสวงรวยสูงเนิน
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 14 ม.ค. 2560

ขอกราบคารวะ แด่ท่านอาจารย์ผู้มั่นคงในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หาผู้เสมอเหมือนได้แสนยากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
chaiwat_2499
chaiwat_2499
วันที่ 14 ม.ค. 2560

 กราบบูชาท่่าน อาจารย์สุจิตต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่ง ในวาระครบอายุ ๙๐ ปี กระผมขอกราบอวยพร ให้อาจารย์ได้มีพลานามัยแข็งแรง อยู่คู่บ้านธรรมะหลังนี้ตราบนานเท่านาน กระผมและสมาชิกหลายท่าน ยังต้องศึกษาธรรมะจากท่านอาจารย์อีกนาน ถึงแม้จะเป็นชาติต่อๆ ปีอีกกี่ชาติจะขอเป็นศิษย์ของอาจารย์ทุกชาติไป เพราะเหตุว่า พระธรรมที่อาจารย์ถ่ายทอด สื่อสารให้กระผมได้รับฟังและศึกษานั้น เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งต่อกระผม และสมาชิกบ้านธรรมะ จะหาเสมอเหมือนอาจารย์สุจิตต์ ฯ นั้น ไม่มีอีกแล้ว กราบขอบพระคุณ อย่างสูง อีกครั้ง

   ด้วยความเคารพ 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 14 ม.ค. 2560

ความเข้าใจความจริงค่อยๆ สะสมทีละเล็กๆ ละน้อยๆ  จากการฟังเสียงอ่านพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสียงการสนทนาธรรมซ้ำๆ เนืองๆ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าลาภใดๆ ขอตั้งจิตที่จะศึกษาพระธรรมต่อไป ค่อยๆ ขัดเกลาในความประพฤติจนที่สุดคือการละ สละความไม่ดี

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้มั่นคงในพระธรรมวินัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
pdharma
pdharma
วันที่ 15 ม.ค. 2560

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และขอขอบพระคุณอย่างสูงในความเมตตาเผยแพร่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังทั้งหลายเกิดความเห็นถูกและละความเห็นผิด

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 ม.ค. 2560

  กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง 

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
s_sophon
วันที่ 15 ม.ค. 2560

  ขอกราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 16 ม.ค. 2560

ขอกราบอ.สุจินต์ที่เคารพยิ่ง ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้ทำให้ผู้ฟังธรรมเข้าใจถูก

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
jaturong
วันที่ 16 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
PanisaraA
PanisaraA
วันที่ 17 ม.ค. 2560

กราบอาจารย์สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง รู้สึกว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสฟังอาจารย์บรรยายธรรมะ เป็นชาติที่ประเสริฐ และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์อย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
ประสาน
วันที่ 18 ม.ค. 2560

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 18 ม.ค. 2560

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขต์  ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ

ท่านเป็นผู้นำแสงสว่างคือพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดง

ให้ผู้กระทำบุญมาแต่ปางก่อนได้มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจอย่างแท้จริง

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 ม.ค. 2560

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ร่วมกันศึกษา เผยแพร่ พระธรรม และทำดี เพื่อบูชาพระคุณพระรัตนตรัย และท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 19 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
วิจิตร์
วันที่ 21 ม.ค. 2560

90 ปี บูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขอทำความดีและศึกษาพระธรรม ตลอดไปครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ม.ค. 2560

กราบบูชา คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา และขอกราบบูชาอาจารย์ ด้วยการปฏิบัติ ขออนุโมทนาในกุศลทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 28 ม.ค. 2560

กราบ อาจารย์สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง ขอขอบพระคุณอย่างสูง จะตั้งจิตศืกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อๆ ไปค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ