ไม่มีเวลาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ผู้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บ้านธัมมะ ๐๗๐ ไม่มีเวลาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ผู้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกจะเจริญขึ้นอย่างไร เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น ไม่มีเวลาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่ใช่ผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เลยแม้แต่น้อย ไม่มีทางที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไร ทรงแสดงอะไร และ เพื่ออะไร

หมายเลข  2210
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ