รู้คุณของความดี

บ้านธัมมะ ๐๗๔ รู้คุณของความดี

ทำดีเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ไม่นำสิ่งที่เป็นโทษมาให้ กล่าวได้ว่า ผู้ทำดี เพราะรู้คุณของความดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ทำดี ก็เพราะไม่เห็นคุณค่าของความดี

หมายเลข  2214
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560