เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วประโยชน์อยู่ตรงไหน

บ้านธัมมะ ๐๗๕ เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วประโยชน์อยู่ตรงไหน

ความเข้าใจพระธรรม เป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับทุกชีวิต เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ประโยชน์อยู่ที่การมีโอกาสได้สะสมความดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจ ไม่ใช่การทำชั่ว

 

หมายเลข  2215
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560