ว่าง่ายที่จะเป็นกุศล

บ้านธัมมะ ๐๖๖ ว่าง่ายที่จะเป็นกุศล

พระธรรมเกื้อกูลให้เห็นคุณของกุศล ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เพราะถ้ากุศลไม่เกิด ก็เป็นโอกาสของอกุศลที่จะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจ

หมายเลข  2206
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560