พระคุณของพระพุทธรัตนะ

บ้านธัมมะ ๐๖๓ พระคุณของพระพุทธรัตนะ

ได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็เพราะอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริง ที่แต่ละคำ มาจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์

หมายเลข  2203
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ