สงสารคนที่นินทา

บ้านธัมมะ ๐๖๒ สงสารคนที่นินทา

พระธรรมเตือนให้เป็นผู้ละเอียด เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรม ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่บทเดียวที่สอนให้โกรธ

หมายเลข  2202
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ