แต่ละคำสำหรับละ

บ้านธัมมะ ๐๖๔ แต่ละคำสำหรับละ

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แต่ละคำ เป็นไปเพื่อปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก เพื่อละความไม่รู้

หมายเลข  2204
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ