เผยแพร่พระพุทธศาสนา

บ้านธัมมะ ๐๖๗ เผยแพร่พระพุทธศาสนา

พระธรรม ยิ่งเปิดเผย ยิ่งประกาศ ยิ่งเผยแพร่ ก็ยิ่งรุ่งเรือง เพราะจะทำให้ผู้ที่ได้สะสมเหตุที่ดีมาแล้วได้ฟัง ได้ศึกษาได้สะสมปัญญาต่อไป เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้นั้น ความเข้าใจก็ย่อมจะเจริญรุ่งเรืองไม่สูญหายไปจากใจของผู้ได้ฟังได้ศึกษา ถ้าไม่มีการเผยแพร่ในสิ่งที่ควรเผยแพร่ที่สุด คือ พระธรรม จากความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วผู้อื่นจะมีโอกาสฟัง จะมีโอกาสศึกษาได้อย่างไร

หมายเลข  2207
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560