จะสวดหรือจะฟังพระธรรม

บ้านธัมมะ ๐๓๔ จะสวดหรือจะฟังพระธรรม 

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สำหรับศึกษาให้เข้าใจด้วยความละเอียดรอบคอบ, เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ขาดไม่ได้เลย คือ การฟังพระธรรม ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่น

วีดีโอหมายเลข  2153
ปรับปรุงข้อมูล  12 มี.ค. 2560


รายการแนะนำ
ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

ไม่มีอะไรดีเท่ากับเป็นคนดี

คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์

ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับความเข้าใจพระธรรม

ไม่มีอะไรที่มีค่าเท่ากับความเข้าใจพระธรรม

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา