เรื่องของ เปรต ใน พระไตรปิฎก

 
chatchai.k
วันที่  23 พ.ย. 2566
หมายเลข  47000
อ่าน  535

ผลของอกุศลกรรมทำให้ปฏิสนธิเป็นเปรต

สำหรับเรื่องของเปรต เป็นกำเนิดที่เป็นผลของอกุศลกรรม ซึ่งท่านประมาทไม่ได้เลย อกุศลกรรมแม้เพียงเล็กน้อย นิดหน่อย ก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในอบายภูมิได้ ซึ่งมีข้อความในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องผลของอกุศลกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิเป็นเปรต

ความประมาทย่อมพลิกชีวิตจากความเจริญไปสู่ความเสื่อมได้ จากการเป็นมนุษย์ ในชาตินี้ไปสู่การเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นสัตว์ในนรก ซึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเย็นนี้ย่อมได้ทั้งสิ้น ถ้ารู้อย่างนี้ จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาท

ที่มา ...

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 279

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1760


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 23 พ.ย. 2566

การอุทิศส่วนกุศลให้เปรต

ถ้าเป็นบุคคลผู้ทุศีล แม้ว่าจะให้ทาน และอุทิศส่วนกุศลให้เปรต เปรตไม่ได้รับเพราะไม่อนุโมทนา ไม่เกิดกุศลจิตที่จะอนุโมทนา

ในเรื่องของผู้ที่ทุศีล เปรตจะไม่ได้รับอุทิศส่วนกุศล ก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่า ถ้าในบางแห่ง บางสถานที่ ไม่มีพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลจะทำอย่างไร เพราะว่าในครั้งนั้นดูเหมือนเปรตมาปรากฏบ่อยๆ เป็นกาลสมบัติ เป็นกาลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผู้ที่ทรงศีล สมควรแก่ทักษิณา แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ได้ แต่ว่าในบางแห่ง ในบางประเทศ ในบางถิ่นที่ไม่มีพระภิกษุจะเกื้อกูลแก่ญาติผู้ล่วงลับ อย่างไรจะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ หรือไม่ได้

ถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์ที่จะถวายทานอุทิศให้ ก็ให้กับอุบาสกผู้มีศีล ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอุทิศส่วนกุศลให้ เปรตนั้นก็จะได้รับอุทิศส่วนกุศลด้วย

ที่มา ...

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 282

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ก.ไก่
วันที่ 23 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 23 พ.ย. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลวิริยะของอาจารย์ฉัตรชัยด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 23 พ.ย. 2566

ขอถวายความนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลวิริยะของอาจารย์ฉัตรชัยด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 24 พ.ย. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศลของอาจารย์ฉัตรชัย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Wisaka
วันที่ 25 พ.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ