มศพ. โดยอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการเรื่องศพแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  11 ก.ย. 2564
หมายเลข  37190
อ่าน  1,270

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการเรื่องศพแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนใกล้กับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซอยเจริญนคร ๗๘ เป็นหญิงสูงอายุที่มาพักอาศัยอยู่กับญาติ ซึ่งป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารและได้สิ้นชีวิตลง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการจัดการศพ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปช่วยดำเนินการด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตลอดจนการฌาปนกิจแล้วเสร็จ

การดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมทางด้านการสาธารณกุศล ที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญ โดยท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ได้ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่กำลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ นอกเหนือไปจากการที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้บริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการบริจาคเงิน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดียิ่งในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วม มา ณ โอกาสนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"


(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้ "ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


ขอเชิญติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องบางส่วน ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- มศพ. โดยอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

- ข่าวความคืบหน้าเรื่องการบริจาคเงินของ มศพ. เพื่อปรับปรุงห้องตรวจทางเดินหายใจ ให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

- มศพ. มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- มศพ. บริจาคเงิน ๑ ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บริจาคเงินและเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

- รายงานข่าวเพิ่มเติมเรื่องการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลยะลา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kanda47
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namarupa
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาในเมตตาจิตของอาจารย์ดวงเดือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ✨

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nataya
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 11 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
mammam929
วันที่ 11 ก.ย. 2564

ร่วมยินดีในความดีทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kulwilai
วันที่ 11 ก.ย. 2564

ยินดีในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
khampan.a
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Dusita
วันที่ 11 ก.ย. 2564

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
papon
วันที่ 11 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ru992341
วันที่ 12 ก.ย. 2564

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Centella
วันที่ 12 ก.ย. 2564

อนุโมทนาทุกความดีงามคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ปทุม
วันที่ 13 ก.ย. 2564

กราบขออนุโมทนาในกุศลจิตด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 17 ก.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Jans
วันที่ 15 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ