ปฏิทินสารธรรม ๒๕๖๕

 
มศพ.
วันที่  17 ธ.ค. 2564
หมายเลข  41740
อ่าน  2,139

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
มกราคม ๒๕๖๕

ฤกษ์ดี เวลาดีกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ไม่ทำบาปมีนาคม ๒๕๖๕

ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดี ในเงินและทองเมษายน ๒๕๖๕

ผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา ย่อมเดือดร้อนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ตรัสรู้อริยสัจจ์มิถุนายน ๒๕๖๕

ติเตียนการกระทำที่ไม่สมควรกรกฏาคม ๒๕๖๕

พระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิงหาคม ๒๕๖๕

จะเป็นบุตรประเภทใดกันยายน ๒๕๖๕

บุคคลผู้หาได้ยากตุลาคม ๒๕๖๕

กฐินพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ท่านพระสารีบุตรธันวาคม ๒๕๖๕

สะสมกุศล ขจัดมลทิน


ศึกษาธรรมเพิ่มเติมจากปฏิทินสารธรรม กรุณาแตะที่หัวเรื่องในแต่ละเดือน

วิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด คลิกที่นี่

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมจากปฏิทินสารธรรม ๒๕๖๕ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Tathata
วันที่ 24 ธ.ค. 2564

อนุโมทนากับกุศลจิตของผู้จัดทำและทีมงานทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
siraya
วันที่ 24 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
psopa
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Dechachot
วันที่ 31 ธ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
วันที่ 1 ม.ค. 2565

กราบขอบพระคุณ และยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
namarupa
วันที่ 2 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
petsin.90
วันที่ 25 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ