ศึกษาธรรมเพิ่มเติมจากปฏิทินสารธรรม ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

 
บ้านธัมมะ
วันที่  14 ม.ค. 2565
หมายเลข  41929
อ่าน  382

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมจาก ปฏิทินสารธรรม

พระพุทธพจน์ที่อัญเชิญมาลงในปฏิทินสารธรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าปฏิทินแต่ละเดือน ซึ่งคิวอาร์โค้ดเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปยังสื่อต่างๆ ของ มศพ.

การวิธีสแกนคิวอาร์โค้ด ทำได้ 3 วิธี

1. สแกนจาก IPhone หรือ IPad

> โดยการเปิดกล้องถ่ายภาพ แล้วจับภาพไปที่คิวอาร์โค้ดนั้น (แต่ไม่ต้องกดถ่าย)

> ถือกล้องค้างไว้ให้นิ่ง เมื่อกล้องอ่านคิวอาร์โค้ดได้แล้ว จะปรากฏลิงก์ขึ้นมา

> แตะที่ลิงก์นั้น เพื่อไปยังสื่อของ มศพ.


2. สแกนจากแอพพลิเคชั่น QR Code Reader / QR Scanner หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่อ่านคิวอาร์โค้ดได้

> เปิดแอพพลิเคชั่น

> จับภาพไปที่คิวอาร์โค้ดบนปฏิทิน ถือค้างไว้ให้นิ่ง

> เมื่อแอพอ่านคิวอาร์โค้ดได้แล้ว จะปรากฏลิงก์ขึ้นมา

> แตะที่ลิงก์นั้น เพื่อไปยังสื่อของ มศพ.


3. สแกนจากแอพพลิเคชั่น Line

> เปิดแอพพลิเคชั่น

> สังเกตแถบค้นหา (Search) ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะสัญลักษณ์ทางขวาของแถบ (ตามภาพตัวอย่าง)

> เมื่อแอพอ่านคิวอาร์โค้ดได้แล้ว จะปรากฏลิงก์ขึ้นมา

> แตะที่ลิงก์นั้น เพื่อไปยังสื่อของ มศพ.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 15 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ