ผู้บูชาคุณพระรัตนตรัย เผยแพร่พระพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ม.ค. 2565
หมายเลข  41919
อ่าน  640

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ยินดีในกุศลของผู้บูชาคุณพระรัตนตรัย เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)

ขอความเจริญมั่นคงขึ้นในพระธรรม จงมีแก่ทุกท่านโดยทั่วกัน

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


  ความคิดเห็น 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nataya
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
swanjariya
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของผู้ร่วมใจบูชาคุณพระรัตนตรัย เพื่อเผยแพร่พระธรรมที่ประเทศอินเดียทุกท่าน วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 13 ม.ค. 2565

ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

กราบยินดีในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Khemsai
Khemsai
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Fongchan_Walsh
Fongchan_Walsh
วันที่ 13 ม.ค. 2565

ครอบครัว Walsh กราบแทบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
วิพรรณี
วิพรรณี
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาเป็นอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
panasda
วันที่ 13 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบ อนุโมทนา ใน กุศลจิต ทุกท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
bigcat001
bigcat001
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบบูชาคุณ อจ.และอนุโมทนา ทุกท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
Jans
Jans
วันที่ 14 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
siraya
วันที่ 16 ม.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง

และกราบอนุโมทนากุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chvj
วันที่ 17 ม.ค. 2565

กราบบูชาคุณท่าน อจ. และขออนุโมทนากุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
papon
papon
วันที่ 20 ม.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 24 ม.ค. 2565

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่งเหนือเกล้า

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ