หนังสือเสียง ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  8 ธ.ค. 2564
หมายเลข  41714
อ่าน  555

ปรมัตถธรรมสังเขป

ขอเชิญรับฟังหนังสือเสียงชุด ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก

อ่านโดย พลอากาศตรีหญิงกาญจนา สิงหพานิช เชื้อทอง

รับฟังแบบต่อเนื่องได้ที่นี่

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 10 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ม.ค. 2565

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ