มศพ. โดยอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  11 ส.ค. 2564
หมายเลข  35380
อ่าน  1,527

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๒ ให้การสงเคราะห์ดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนในซอยเจริญนคร ๗๘ และบริเวณใกล้เคียง ด้วยการจัดหาอาหารและนำส่งให้ผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ตามบ้าน

โดยมีคุณประวัติ สลัดชั่ว เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๒๕ เป็นผู้อาสาดำเนินการ นอกจากนี้ คุณประวัติ (คุณหมู) ยังได้ช่วยเป็นธุระ ติดต่อประสานงานให้ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งช่วยเหลือติดต่อประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามารับผู้ป่วยเพื่อไปทำการตรวจ-รักษา อีกด้วย

นอกจากนั้น คุณหมูยังได้ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในทุกตรอก ทุกซอกซอยในชุมชน อาทิตย์เว้นอาทิตย์ นอกเหนือจากที่ได้ทำการฉีดพ่นเองเป็นระยะๆ เพื่อความปลอดภัย โดยมีคุณสุกัญญา เพื่อนชอบ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๙๙๙ และคุณยุพิน สุชลธาดา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๔๐ ให้ความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากาก ยาฟ้าทะลายโจร และอื่นๆ เพื่อการเจริญกุศลในวาระนี้ด้วย

ทั้งได้ทราบว่า โดยปรกติทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และวิทยากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้นำอาหารและสิ่งของต่างๆ ที่มีผู้บริจาคมาในแต่ละวัน แบ่งไปส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ ที่ขาดแคลนและเดือดร้อน เป็นประจำเสมอๆ ตลอดมา

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมอนุโมทนายินดียิ่งกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความดีครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"


(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้ "ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ ท่าน อ.ดวงเดือน บารมีธรรม น้าหมู และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเจริญกุศลทุกท่าน มา ณ ที่นี้อย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 11 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาในกุศลจิต ของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 11 ส.ค. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Kalaya
วันที่ 11 ส.ค. 2564

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 11 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ก.ไก่
วันที่ 11 ส.ค. 2564

อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
วันที่ 11 ส.ค. 2564

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

ยินดีกับความดีของคุณน้าประวัติ (น้าหมู)

และผู้มีส่วนร่วมในความดีนี้ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Nuchareeya
วันที่ 11 ส.ค. 2564

กราบอนุโมทนาอาจารย์ดวงเดือน และน้าหมูค่ะ ❤️

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
papon
วันที่ 11 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Thanapolb
วันที่ 11 ส.ค. 2564

ยินดีในกุศลอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
petsin.90
วันที่ 11 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาและยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
swanjariya
วันที่ 12 ส.ค. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรมที่กรุณาเกื้อกูลและอนุเคราะห์ทุกคนในยามที่การแพร่ระบาดของโรคยังไม่หยุดนิ่ง

กราบยินดีในกุศลของคุณสุกัญญา คุณยุพิน คุณหมูและทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
เมตตา
วันที่ 12 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และกราบยินดีอย่างยิ่งในกุศลจิตของ ท่าน อ.ดวงเดือน บารมีธรรม และคุณสุกัญญา คุณยุพิน และคุณหมู ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
kulwilai
วันที่ 15 ส.ค. 2564

ยินดีอย่างยิ่งในกุศลจิตของ ท่าน อ.ดวงเดือน บารมีธรรม คุณสุกัญญา คุณยุพิน และคุณหมู ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
chvj
วันที่ 18 ส.ค. 2564

กราบอนุโมทนาและยินดีในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pulit
วันที่ 19 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนากุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
supim
วันที่ 29 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณและยินดีในกุศลจิตของทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Lai
วันที่ 31 ส.ค. 2564

อนุโมทนาในกุศลจิตของ อาจารย์ ดวงเดือน บารมีธรรม คุณ สุกัญญา คุณยุพิน และคุณหมู ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ