ปกิณกธรรม เล่ม 11
 
joychorelada
วันที่  23 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31966
อ่าน  91

กราบเรียนถามค่ะ

E book ถอดคำบรรยาย ปกิณกธรรม เล่ม 11 คือ แผ่นไหน ตอนไหนบ้างคะ

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 27 มิ.ย. 2563

คลิกฟังคำบรรยาย ในปกิณกธรรม เล่ม 11 ตามลิงก์นี้ครับ

ความรู้ขั้นปริยัติคืออย่างไร

ความเป็นธรรมปรากฎกับปัญญาที่อบรมแล้ว

โกรธเป็นเรา - โกรธเป็นธรรม

ต้องเข้าใจถึงแก่น คือตัวธรรม

เวทนา ๕ โดยนัยทุกข์ ๓

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๑

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๒

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๓

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๔

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๕

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๖

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๗

สนทนาธรรมที่วัดวังตะกู ๘

ศึกษาธรรมเพื่อการขัดเกลากิเลส

ทำอย่างไร เมื่อเสียรู้

ทุกอย่างต้องตั้งต้นที่ปรมัตถ์

จิตทั้งหมดมีหน้าที่เดียว

ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไร

หน้าที่ของชาวพุทธ

พระโพธิสัตว์เป็นอริยบุคคลหรือไม่

เข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏถูกต้องคือการปฏิบัติ

การคุมกำเนิดเป็นอกุศลกรรมมั้ย

พุทธมามกะคืออะไร

จุดมุ่งหมายคือความเข้าใจ

ปฏิบัติธรรม ต้องเข้าใจธรรม

ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม-

ศึกษาจนกว่าจะเห็นคุณพระธรรม

ตามขั้นความเข้าใจของธรรม

ประโยชน์ที่ได้ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ

ปรมัตถธรรม ๔ - ขันธ์ ๕

จิต มนัส มนายตนะ หทย

สังขารโดยนัยต่างๆ

ทุกข์ที่แท้จริง ๑

ทุกข์ที่แท้จริง ๒

พระธรรมคุณ ๖ ประการ

ความหมายของ อกาลิโก

ความหมายของ ปัจจัตตัง

เข้าใจคือเดี๋ยวนี้

อยาก ๑

อยาก ๒

อยู่ในบ้านศัตรู

ค่อยๆรู้สภาพธรรมที่กำลังมีในขณะนี้

มิจฉาปฏิปทาที่เป็นกุศลก็มี

ความเป็นอภิสังขารของเจตนา

เพราะต้องเป็นเรา

จะแก้วิบากกรรมได้มั้ย

ตามปกติ ตามความเป็นจริง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
siraya
วันที่ 28 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ