ภิกษุเล่น ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผิดไหม
 
chanchaisrichan123
chanchaisrichan123
วันที่  23 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31967
อ่าน  122

อยากทราบว่าภิกษุ เล่นเกมส์ ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Cross word ผิดไหมครับ 

กติกามีอยู่

1. ผู้เล่นคนแรกจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องปรากฏอยู่ในพจนานุกรมครอสเวิร์ดเกม The Standard Dictionary for Crossword Game Players (Fourth Tournament Edition) ลงบนกระดานในแนวนอนหรือแนวตั้งโดยมีตัวอักษรใดตัวหนึ่งของคาทับอยู่บนดาว กลางกระดานและคาที่ลงในครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่า

2. หลังจากที่ผู้เล่นคนแรกได้ลงตัวอักษรไปแล้ว ผู้เล่นต้องหยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนตัวอักษรที่ใช้ไปในจำนวนเท่ากัน โดยต้องวางไว้บนโต๊ะก่อนเช่นกัน จากนั้นผู้เล่นอีกคนสามารถนำเอาคำที่ตัวเองผสมได้ลงเล่นบน กระดาน โดยให้มีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง หรือมากกว่าสัมผัสคำที่มีอยู่ในกระดาน และการเล่นจะดำนินต่อไป เช่นนั้นจนสิ้นสุดเกม

3. การสิ้นสุดเกมในแต่ละครั้งที่ลงบนกระดานจะเกิดขึ้นเมื่อ

1) ผู้เล่นลงคำบนกระดาน

2) ผู้เล่นขานคะแนนของคำที่ลงในรอบนั้น

3) ผู้เล่นกดเวลาเริ่มของคู่แข่งขัน

4) กรรมการจดคะแนนและขานแต้มสะสม

5) คู่แข่งขันยืนยันคะแนน

หมายเหตุ การเล่นนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องเงิน ใดๆ ทั้งสิ้น หรือการแลกเงิน ที่เล่นเพราะจะลองวัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chanchaisrichan123
chanchaisrichan123
วันที่ 23 มิ.ย. 2563

ข้อท่านผู้รู้ได้โปรดอธิบาย ในเรื่องพระวินัย อย่างเเจ่มเเจ้งทีครับ ขอบคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chanchaisrichan123
chanchaisrichan123
วันที่ 23 มิ.ย. 2563

มีวิธีเเก้ไขยังไงบ้างครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมในเรื่องการประพฤติอนาจาร หมายถึง การประพฤติที่ไม่ดี ไม่สมควรไว้ครับ ซึ่งพระองค์แสดงว่า การทำที่ไม่ดี มีการเล่นหมากรุก หรือเกมต่างๆ หรือเล่นการละเล่นต่างๆ เป็นการประพฤติที่อนาจารไม่ดี ไม่สมควร  สามารถปรับอาบัติได้ตามความเหมาะสม คือเป็นอาบัติแน่นอนครับ ดังข้อความในพระไตรปิฎก

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒- หน้าที่ 71

ประพฤติอนาจารต่างๆ

[๑๙๕]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดน้ำเอง......

เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง แถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วงบ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง เล่นหกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง เล่นรถน้อยๆ บ้าง เล่นธนูน้อยบ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่นเลียนคนพิการบ้าง   

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ รูปใดประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม.

-------------------------

วิธีแก้ไข คือ ศึกษาพระธรรมวินัย ก็จะน้อมไปที่จะไม่เล่นเกม การแก้ไขที่ถูกต้องคือปัญญาที่เข้าใจถูกจะนำไปสู่การไม่ประพฤติผิดพระวินัยประการต่างๆ จุดประสงค์ของการบวชเป็นบรรพชิต ในพระพุทธศาสนา นั้น คือ เพื่ออบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง เท่านั้น ถ้าไม่ได้บวชเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้แล้ว ย่อมเป็นบุคคลผู้เสื่อมอย่างยิ่ง เสื่อมจากคุณความดีประการต่างๆ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่ภิกษุสามเณร ควรศึกษาเล่าเรียน คือ พระธรรมวินัยเท่านั้น  การบวชก็เพื่อจุดประสงค์นี้มิใช่หรือ  แล้วทำไมลืมจุดประสงค์นี้  ทำไมถึงไปมีพฤติกรรมเหมือนอย่างเพศคฤหัสถ์ที่ตนเองได้สละเพศนั้นมาแล้ว?

บุคคลผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆ ในการที่บวชเป็นบรรพชิต ย่อมสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือน วงศาคณาญาติ ทรัพย์สมบัติ แล้วบวช ซึ่งเมื่อบวชแล้ว ก็มีการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา ประพฤติตามพระธรรมวินัย ขัดเกลากิเลสของตนเอง อย่างนี้ คือ ผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชจริงๆ และเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะเป็นบรรพชิตที่แท้จริง และการกระทำดังกล่าว(ที่ปรากฏในคำถาม)นั้น เป็นความประพฤติที่ไม่สมควร  เป็นการล่วงละเมิดพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้  เป็นโทษแก่ตนเองอย่างเดียว เพราะจุดประสงค์ของการบวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา นั้น คือ เพื่ออบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง เท่านั้น ถ้าไม่ได้บวชเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้แล้ว ย่อมเป็นบุคคลผู้เสื่อมอย่างยิ่ง เสื่อมจากคุณความดีประการต่างๆ อีกทั้งยังกำลังทำทางให้ตนเองไปเกิดในอบายภูมิ จะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้เลย  ครับ.

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 26 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ